sous-chef

Sous-chef

Sunrise Hội An Resort

Quy mô :

HCNS 0235 393 7777 Biển Cửa Đại, Thành Phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

Responsibilities Assist the Executive Chef and Executive Sous Chef to manage stocks and supplies. Assist the Executive Chef and Executive Sous Chef to organize the department to suit need and optimize headcount to improve "prime cost". Assist the Executive Chef and Executive Sous Chef to achieve the productivity ratios as budgeted. Assist the Executive Chef and Executive Sous Chef to carry out inventories, inputs data and explains consumption differences. Continually looking for ways to improve costs and ratios while maintaining the high standard of service and quality of products. Requirements       Education: College. Certification: Chef Certification. Experience: At least two years as a Sous Chef in 4/5 star hotel

Quyền lợi được hưởng

As Hotel benefit

Yêu cầu công việc

• Assist the Executive Chef and Executive Sous Chef to manage stocks and supplies. Hỗ trợ bếp trưởng điều hành và bếp phó điều hành để quản lý hàng tồn kho và nguồn hàng cung ứng. • Assist the Executive Chef and Executive Sous Chef to organize the department to suit need and optimize headcount to improve "prime cost" Hỗ trợ bếp trưởng điều hành và bếp phó điều hành cấu trúc sơ đồ tổ chức nhân sự tại bộ phận, đáp ứng nhu cầu tại bộ phận và tối ưu hóa số lượng nhân viên nhằm cải thiện chi phí. • Assist the Executive Chef and Executive Sous Chef to achieve the productivity ratios as budgeted Hỗ trợ bếp trưởng điều hành và bếp phó điều hành để đạt tỷ lệ năng suất định mức. • Assist the Executive Chef and Executive Sous Chef to carry out inventories, inputs data and explains consumption differences Hỗ trợ bếp trưởng điều hành và bếp phó điều hành thực hiện kiểm kê, nhập liệu số lượng đầu vào, giải thích chênh lệnh chi phí tiêu thụ. • Continually looking for ways to improve costs and ratios while maintaining the high standard of service and quality of products Không ngừng tìm cách thức để cải thiện chi phí nhưng vẫn đảm bảo duy trì được chất lượng dịch vụ và chất lượng sản phẩm. • Actively involved in end-of-month procedures and justifies any differences. Tích cực tham gia vào quy trình kiểm kê, báo cáo cuối tháng và giải thích chênh lệch nếu có. GENERAL RESPONSIBILITIES/TRÁCH NHIỆM CHUNG: • Control the quality and amount of his production. Kiểm soát chất lượng và số lượng sản phẩm của mình. • Control the hygiene in his work areas, equipment and materials. Kiểm soát vệ sinh tại khu vực làm việc, trang thiết bị và nguyên vật liệu. • Control the cost of his production. Kiểm soát về giá cả, chi phí của sản phẩm. • Maintain the food cost mentioned in the budget Đảm bảo duy trì chi phí định mức. • Approve the weekly work schedule of his staff Phê duyệt kế hoạch làm việc hàng tuần của nhân viên. • Develop positive attitude on job skills, knowledge, and creativity of the staff. Xây dựng thái độ tích cực về kỹ năng làm việc, kiến thức và sự sáng tạo của nhân viên. • Provide them the basis of working in a kitchen in order to increase their qualification and culinary knowledge. Cung cấp kiến thức cơ bản về bộ phận cho nhân viên nhằm nâng cao trình độ và hiểu biết về ẩm thực. • Adapt to their capacities and aptitudes Đáp ứng được yêu cầu về năng lực và kỹ năng. • Respect the needs and individuality of the staff Tôn trọng những nhu cầu cá nhân của nhân viên. • Develop their self-confidence Phát triển sự tự tin của họ. • Training of the staff Huấn luyện cho nhân viên. • Control the daily operation Kiểm soát các hoạt động hàng ngày. • Develop kitchen staffs skills on delegation Phát triển kỹ năng của nhân viên nhà bếp bằng sự ủy thác. • Work and communicate closely and effective with all departments. Phối hợp với các bộ phận khác một cách hiệu quả. • Set an example and ensure that staff adheres to the grooming standards of Sunrise Hoi An Resort and behavior as well as hygiene standards. Gương mẫu và đảm bảo rằng nhân viên phải tuân thủ các tiêu chuẩn về trang phục, tiêu chuẩn hành vi và tiêu chuẩn vệ sinh phù hợp với yêu cầu của khách sạn.

Yêu cầu hồ sơ

b. Curriculum Vitae c. Medical certificate (Issued by Hospital of district or above in 6 months). d. Justice record e. University diploma and other Certificates f. ID card or passport g. 04 portrait size 3x4 & 04 portrait size 4x6 If the items c, d and e in a foreign language, it must be translated into Vietnamese and notarized in accordance with the laws of Vietnam.

Lưu ý: bạn nên Tạo hồ sơ trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới bạn

Tải lên từ máy tính

Hồ sơ mẫu Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

Chức danh Địa điểm Ngày kết thúc Mức lương
Lái xe (Driver) 30/05/2019 Thỏa thuận
Nhân viên tạp vụ/ Steward 30/06/2019 Thỏa thuận
Sous-chef 15/06/2019 Thỏa thuận
Executive Sous Chef 30/06/2019 Thỏa thuận
Waiter/ Waitress/nhân viên phục vụ 30/12/2019 Thỏa thuận
Sales Executive 30/06/2019 Thỏa thuận
Sales Manager 30/06/2019 Thỏa thuận
Nhân viên phục vụ Nhà hàng/ Waiter/Waitress 31/05/2019 Thỏa thuận
Chef de Partie - Trưởng ca bếp 31/05/2019 Thỏa thuận
Director of Sales & Marketing 01/07/2019 Thỏa thuận
Western Sous Chef 30/06/2019 Thỏa thuận
Nhân viên lễ tân đêm- Night Receptionist 30/06/2019 Thỏa thuận
Recreation Attendant/Nhân viên bộ phận thể thao giải trí 15/06/2019 Thỏa thuận
Cost Controller / Kiểm soát chi phí 31/05/2019 Thỏa thuận
Nhân viên giao nhận- Receiving Officer 31/05/2019 Thỏa thuận
Commis 3 ( Nhân viên bếp) 31/05/2019 Thỏa thuận
Bartender 02/12/2019 Thỏa thuận
Trưởng ca bếp bánh / Chef De Parties 31/05/2019 Thỏa thuận

Đánh giá nhà tuyển dụng

Thống kê kết quả liên hệ của nhà tuyển dụng Số lượt Thời gian liên hệ gần nhất
Liên hệ thành công 0 Chưa có
Liên hệ không thành công 0 Chưa có
Không chuyên nghiệp 0 Chưa có

ĐÁNH GIÁ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sunrise Hội An Resort

Địa chỉ: Biển Cửa Đại, Thành Phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Điện thoại: 0235 393 7777

Website: www.sunrisehoian.vn