1140 400
18942 1

Khách sạn MAI HOÀNG (Đà Lạt)

Giới thiệu

Khách sạn 2 sao

Vị trí tuyển dụng

Lễ tân khách sạn ca đêm

 • Lâm Đồng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: 31/01/2021

Lễ tân khách sạn ca ngày

 • Lâm Đồng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 31/01/2021

Nhân viên kho & Admin

 • Lâm Đồng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/01/2021

Nhân viên kỹ thuật

 • Lâm Đồng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/01/2021

Nhân viên kinh doanh khách sạn

 • Lâm Đồng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/01/2021

Nhân viên buồng phòng

 • Lâm Đồng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 4

Hạn cuối: 31/01/2021

Trưởng bộ phận Lễ tân

 • Lâm Đồng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 31/01/2021

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá: