Chức danh Địa điểm Ngày kết thúc Mức lương
Hiện tại công ty đang ngừng tuyển dụng, vui lòng về Trang chủ để tìm kiếm nhiều việc làm hấp dẫn

Đánh giá nhà tuyển dụng

Thống kê kết quả liên hệ của nhà tuyển dụng Số lượt Thời gian liên hệ gần nhất
Liên hệ thành công 0 Chưa có
Liên hệ không thành công 0 Chưa có
Không chuyên nghiệp 0 Chưa có

ĐÁNH GIÁ

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG

Theo dõi Nhà tuyển dụng này
Ngày tạo gian : 04/03/2019

Quy mô :

Located in a peaceful space alongside the vast ocean, Binh An Village Resort has 9 suites and rooms in the ancient style. Our guests can enjoy our pool of seawater, fresh water and our garden with trees and flowers. A restaurant of 110 covers await them with a menu both Vietnamese and Foreign. Binh An Village is also the place for big events like wedding reception, corporate banquets, year-end ceremonies, family reunions, partnership meeting and sightseeing activities, etc...

Xem tất cả các vị trí tuyển dụng khác

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Binh An Village

Địa chỉ: 01 Trần Phú, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 0901365213

Website: www.binhanvillagevungtau.com