Chức danh Địa điểm Ngày kết thúc Mức lương
Nhân Viên Bếp Bà Rịa - Vũng Tàu 30/10/2019 Thỏa thuận

Đánh giá nhà tuyển dụng

Thống kê kết quả liên hệ của nhà tuyển dụng Số lượt Thời gian liên hệ gần nhất
Liên hệ thành công 0 Chưa có
Liên hệ không thành công 0 Chưa có
Không chuyên nghiệp 0 Chưa có

ĐÁNH GIÁ

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG

Theo dõi Nhà tuyển dụng này
Ngày tạo gian : 04/03/2019

Quy mô :

Located in a peaceful space alongside the vast ocean, Binh An Village Resort has 9 suites and rooms in the ancient style. Our guests can enjoy our pool of seawater, fresh water and our garden with trees and flowers. A restaurant of 110 covers await them with a menu both Vietnamese and Foreign. Binh An Village is also the place for big events like wedding reception, corporate banquets, year-end ceremonies, family reunions, partnership meeting and sightseeing activities, etc...

Xem tất cả các vị trí tuyển dụng khác

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Binh An Village

Địa chỉ: 01 Trần Phú, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 0901365213

Website: www.binhanvillagevungtau.com