Chức danh Địa điểm Ngày kết thúc Mức lương
Bảo Vệ Tòa Nhà Hà Nội 30/04/2019 5 - 8 triệu
Nữ Buồng Phòng Hà Nội 30/04/2019 5 - 8 triệu

Đánh giá nhà tuyển dụng

Thống kê kết quả liên hệ của nhà tuyển dụng Số lượt Thời gian liên hệ gần nhất
Liên hệ thành công 0 Chưa có
Liên hệ không thành công 0 Chưa có
Không chuyên nghiệp 0 Chưa có

ĐÁNH GIÁ

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG

Theo dõi Nhà tuyển dụng này
Ngày tạo gian : 05/03/2019

Quy mô :

Căn hộ JB

Xem tất cả các vị trí tuyển dụng khác

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Căn hộ JB

Địa chỉ: 04 Triệu Việt Vương, HBT, Hà Nội

Điện thoại: 0975.435.886