Chức danh Địa điểm Ngày kết thúc Mức lương
Hiện tại công ty đang ngừng tuyển dụng, vui lòng về Trang chủ để tìm kiếm nhiều việc làm hấp dẫn

Đánh giá nhà tuyển dụng

Thống kê kết quả liên hệ của nhà tuyển dụng Số lượt Thời gian liên hệ gần nhất
Liên hệ thành công 0 Chưa có
Liên hệ không thành công 0 Chưa có
Không chuyên nghiệp 0 Chưa có

ĐÁNH GIÁ

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG

Theo dõi Nhà tuyển dụng này
Ngày tạo gian : 17/05/2019

Quy mô :

FSS MANAGEMENT VIETNAM CO.,LTD.

Xem tất cả các vị trí tuyển dụng khác

THÔNG TIN LIÊN HỆ

FSS MANAGEMENT VIETNAM CO.,LTD

Địa chỉ: Saigon Pearl 92 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh District

Điện thoại: 0703939459