Chức danh Địa điểm Ngày kết thúc Mức lương
Điều Hành Tour Vespa Quảng Nam 31/07/2019 8 - 12 triệu

Đánh giá nhà tuyển dụng

Thống kê kết quả liên hệ của nhà tuyển dụng Số lượt Thời gian liên hệ gần nhất
Liên hệ thành công 0 Chưa có
Liên hệ không thành công 0 Chưa có
Không chuyên nghiệp 0 Chưa có

ĐÁNH GIÁ

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG

Theo dõi Nhà tuyển dụng này
Ngày tạo gian : 23/05/2019

Quy mô :

Công ty du lịch bằng tour Vespa có kinh nghiệm trên 12 năm

Xem tất cả các vị trí tuyển dụng khác

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Vespa Adventures

Địa chỉ: 22/2 Lý Thái Tổ, Hội An, Quang Nam Province, Vietnam

Website: https://vespaadventures.com/