Chức danh Địa điểm Ngày kết thúc Mức lương
Guest Services Officer Đà Nẵng 31/08/2019 Thỏa thuận

Đánh giá nhà tuyển dụng

Thống kê kết quả liên hệ của nhà tuyển dụng Số lượt Thời gian liên hệ gần nhất
Liên hệ thành công 0 Chưa có
Liên hệ không thành công 0 Chưa có
Không chuyên nghiệp 0 Chưa có

ĐÁNH GIÁ

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG

Theo dõi Nhà tuyển dụng này
Ngày tạo gian : 03/07/2019

Quy mô : 100 - 499

Tour operation

Xem tất cả các vị trí tuyển dụng khác

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sun Da Nang International

Địa chỉ: 773 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng