Chức danh Địa điểm Ngày kết thúc Mức lương
Chief Accountant (Local) Hải Phòng 14/09/2019 Thỏa thuận
Sales Manager (Japanese/ Speaking Japanese) Hải Phòng 14/09/2019 Thỏa thuận
Revenue Manager Hải Phòng 14/09/2019 Thỏa thuận
Food & Beverage Manager Hải Phòng 14/09/2019 Thỏa thuận
Executive Chef Hải Phòng 14/09/2019 Thỏa thuận
Chief Engineer Hải Phòng 14/09/2019 Thỏa thuận
Marketing & Communication Manager Hải Phòng 14/09/2019 Thỏa thuận
Human Resources Secretary Hải Phòng 14/09/2019 5 - 8 triệu
Purchasing Manager Hải Phòng 31/08/2019 Thỏa thuận
Food & Beverage Secretary Hải Phòng 31/08/2019 5 - 8 triệu
Speciality Chef (Japanese Speaking) Hải Phòng 31/08/2019 Thỏa thuận
Human Resources Manager/ Assistant Hải Phòng 01/10/2019 Thỏa thuận

Đánh giá nhà tuyển dụng

Thống kê kết quả liên hệ của nhà tuyển dụng Số lượt Thời gian liên hệ gần nhất
Liên hệ thành công 0 Chưa có
Liên hệ không thành công 0 Chưa có
Không chuyên nghiệp 0 Chưa có

ĐÁNH GIÁ

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG

Theo dõi Nhà tuyển dụng này
Ngày tạo gian : 15/07/2019

Quy mô :

Hotel Nikko Hai Phong

Xem tất cả các vị trí tuyển dụng khác

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotel Nikko Hai Phong

Địa chỉ: 3rd floor, No. 405, HK 10 area, Waterfront City Project, Vinh Niem Ward, Le Chan Dist, Hai Phong City

Điện thoại: 0225 374 2525 / 0948346682