Chức danh Địa điểm Ngày kết thúc Mức lương
Thủ Kho Khánh Hòa 13/11/2019 5 - 8 triệu
Công Nhân Sản Xuất Khánh Hòa 29/11/2019 3 - 5 triệu

Đánh giá nhà tuyển dụng

Thống kê kết quả liên hệ của nhà tuyển dụng Số lượt Thời gian liên hệ gần nhất
Liên hệ thành công 0 Chưa có
Liên hệ không thành công 0 Chưa có
Không chuyên nghiệp 0 Chưa có

ĐÁNH GIÁ

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG

Theo dõi Nhà tuyển dụng này
Ngày tạo gian : 27/07/2019

Quy mô :

Cung cấp suất ăn lên máy bay

Xem tất cả các vị trí tuyển dụng khác

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Masco cxr

Địa chỉ: sân bay cam ranh, cam nghĩa, cam ranh, khánh hòa

Điện thoại: 02583900288

Website: masco.com.vn