1140 400
26613 1

NOVA GOLF CLUBS PHAN THIẾT

Giới thiệu

NOVA GOLF CLUBS PHAN THIẾT

Vị trí tuyển dụng

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TÀI SẢN

  • Bình Thuận
  • Thỏa thuận
  • Số lượng: 1

Hạn cuối: 12/02/2021

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá:

  • Đường Hòn Giồ - Thuận Quý, thôn Tiến Hòa, xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
  • 0988.76.73.74