Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

Khảo sát ý kiến khách hàng về giao diện mới của Hoteljob.vn: Tại đây

1140 400
28357 1

Khách sạn Best Western Premier Marvella Nha Trang

Giới thiệu

Khách sạn Best Western Premier Marvella Nha Trang

Vị trí tuyển dụng

Quản lý Doanh thu

 • Khánh Hòa
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 15/07/2022

Sales Manager

 • Khánh Hòa
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: Hết hạn

Quản lý kiểm soát chất lượng

 • Khánh Hòa
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Trưởng phòng Kinh doanh

 • Khánh Hòa
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Quản lý đào tạo

 • Khánh Hòa
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 15/07/2022

Trợ lý Tổng Giám đốc điều hành

 • Khánh Hòa
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 15/07/2022

Phó bộ phận Tiền Sảnh

 • Khánh Hòa
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 15/07/2022

Outlet Manager 2

 • Khánh Hòa
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Giám sát hạng mục điện, điện lạnh

 • Khánh Hòa
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Giám sát hạng mục nước

 • Khánh Hòa
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Duty Manager

 • Khánh Hòa
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Training Manager

 • Khánh Hòa
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Security Manager

 • Khánh Hòa
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Spa Manager

 • Khánh Hòa
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá:

Mã QR giới thiệu