Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

Khảo sát ý kiến khách hàng về giao diện mới của Hoteljob.vn: Tại đây

1140 400
29020 1

Samten Hills Đà Lạt

Giới thiệu

SAMTEN HILLS DALAT

Vị trí tuyển dụng

Trưởng phòng Nhân sự và Đào tạo

 • Lâm Đồng
 • 30 - 40 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/06/2023

HƯỚNG DẪN VIÊN

 • Lâm Đồng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 10

Hạn cuối: 30/06/2023

QUẢN LÝ GIFT SHOP

 • Lâm Đồng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/06/2023

Chuyên viên C&B

 • Lâm Đồng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/06/2023

Nhân viên Kinh Doanh OTAs

 • Lâm Đồng
 • 12 - 20 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 19/06/2023

Trưởng phòng kinh doanh / Sales Manager

 • Lâm Đồng
 • 30 - 40 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 19/06/2023

Bếp Chính Nhà Hàng

 • Lâm Đồng
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 20

Hạn cuối: 19/06/2023

Nhân viên bảo trì máy

 • Lâm Đồng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 16/06/2023

F&B Manager

 • Lâm Đồng
 • 12 - 20 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Thư ký Tổng quản lý

 • Lâm Đồng
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 • Lâm Đồng
 • 20 - 30 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 15/06/2023

GIÁM SÁT KIỂM SOÁT CỔNG VÀ ĐIỀU VẬN

 • Lâm Đồng
 • 12 - 20 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Nhân viên Kỹ thuật ME

 • Lâm Đồng
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: Hết hạn

QUẢN LÝ KIỂM SOÁT CỔNG VÀ ĐIỀU VẬN

 • Lâm Đồng
 • 20 - 30 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Kế toán trưởng Samten Hills Đà Lạt

 • Lâm Đồng
 • 30 - 40 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Chuyên viên IT

 • Lâm Đồng
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: Hết hạn

Graphic Designer/ Chuyên viên thiết kế đồ họa

 • HCMC
 • 12 - 20 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: Hết hạn

Kế toán tài sản

 • Lâm Đồng
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Nhân viên thu ngân - Cafe Chiếc Lá

 • Lâm Đồng
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: Hết hạn

Giám sát buồng phòng

 • Lâm Đồng
 • 12 - 20 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: Hết hạn

Nhân viên kế toán

 • Lâm Đồng
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: Hết hạn

Nhân viên phục vụ -Cafe Chiếc Lá

 • Lâm Đồng
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 15

Hạn cuối: Hết hạn

Content Marketing/Copywriter

 • HCMC
 • 12 - 20 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: Hết hạn

Chuyên viên Digital Marketing

 • HCMC
 • 12 - 20 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: Hết hạn

Chuyên viên Marketing/ Marcom Executive

 • HCMC
 • 12 - 20 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: Hết hạn

Bếp chính

 • Lâm Đồng
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 10

Hạn cuối: Hết hạn

Trưởng ca - Cafe Chiếc Lá

 • Lâm Đồng
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: Hết hạn

Trưởng bộ phận cảnh quan

 • Lâm Đồng
 • 12 - 20 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: Hết hạn

Quản lý - Cafe Chiếc Lá

 • Lâm Đồng
 • 12 - 20 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Head of Sales & Marketing

 • HCMC
 • 50 - 60 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá:

 • Quy mô: 100 - 499
 • Thôn Kambute, xã Tu tra, H. Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Mã QR giới thiệu