Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

Khảo sát ý kiến khách hàng về giao diện mới của Hoteljob.vn: Tại đây

1140 400
29750 1

THE LAB CONCEPT

Giới thiệu

The Lab Concepts is a hospitality company that creates, owns, and operates a collection of thoughtful food, beverage, and lifestyle brands. Each is inspired by a surprising idea and simple focus on genuine connections between staff, customers, and partners. We own Blank, a Lounge located in Ho Chi Minh City and Hanoi, and Bakes, a patisserie by the Turtle Lake.

Vị trí tuyển dụng

BAKES THẢO ĐIỀN - NHÂN VIÊN BẾP NÓNG

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 15/04/2023

BAKES - NHÂN VIÊN BẾP NÓNG

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 15/04/2023

BAKES - BẾP NÓNG - DEMI CHEF DE PATIES

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 15/04/2023

B A K E S - DEMI CHEF DE PATIES

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 15/04/2023

BAKES - DEMI CHEF DE PATIES

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 15/04/2023

BAKES QUẬN 2 - DEMI CHEF DE PARTIES

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 15/04/2023

DEMI CHEF DE PARTIES -BAKES THẢO ĐIỀN

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 15/04/2023

BAKES SÀI GÒN- DEMI CHEF DE PARTIES

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 15/04/2023

BLANK LOUNGE - F&B SUPERVISOR

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 15/04/2023

SHADOW LOUNGE - F&B STORE SUPERVISOR

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 15/04/2023

BLANK LANDMARK 81 - STORE MANAGER

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 15/04/2023

BAKES SÀI GÒN- STORE MANAGER

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 15/04/2023

BAKES SÀI GÒN - PASTRY CHEF DE PARTIES

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 15/04/2023

BAKES QUẬN 2 - PASTRY CHEF DE PARTIES

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 15/04/2023

BAKES THẢO ĐIỀN - PASTRY CHEF DE PATIES

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 15/04/2023

BAKES THẢO ĐIỀN - DEMI CHEF DE PARTIES

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 15/04/2023

BAKES THẢO ĐIỀN - CHEF DE PATIES

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 15/04/2023

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ - BLANK LM81

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 10

Hạn cuối: 15/04/2023

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ - BAKES THẢO ĐIỀN

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 10

Hạn cuối: 15/04/2023

BAKES THẢO ĐIỀN - SERVICE STAFF

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 10

Hạn cuối: 15/04/2023

BLANK LOUNGE LANDMARK 81 - SERVICE STAFF

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 10

Hạn cuối: 15/04/2023

BLANK LOUNGE LANDMARK 81 - WAITSTAFF

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 10

Hạn cuối: 15/04/2023

BAKES THẢO ĐIỀN- WAITSTAFF

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 10

Hạn cuối: 15/04/2023

Senior Sales & Relation Executives

 • HCMC
 • 12 - 20 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

CUSTOMER SERVICE EXECUTIVE

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 15/04/2023

KITCHEN STAFF

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: 15/04/2023

NHÂN VIÊN BẾP NÓNG

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: Hết hạn

BLANK LOUNGE LANDMARK 81 - NHÂN VIÊN BẾP BÁNH

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 15/04/2023

SHADOW LOUNGE - NHÂN VIÊN BẾP BÁNH

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: Hết hạn

Pastry Chef de Partie

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 15/04/2023

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá:

 • Quy mô: 100 - 499
 • 2 Lê Ngô Cát, quận 3, HCM

Mã QR giới thiệu