Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

Khảo sát ý kiến khách hàng về giao diện mới của Hoteljob.vn: Tại đây

1140 400
31727 1

HIIVE

Giới thiệu

Designed with the business traveller in mind, Hiive provides ideal accommodation for both long- and short-term business travel. Situated in prime locations for commerce and industry, each space is created with not only everything guests need to be productive, but also well-deserved home comforts to indulge in after a busy day.

Vị trí tuyển dụng

Financial Controller / Giám đốc Tài Chính (Pre-opening Hotel)

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 25/08/2022

Purchasing Manager / Trưởng bộ phận mua hàng (Pre-opening Hotel)

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 25/08/2022

Chief Security Officer (Pre-opening Hotel)

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 25/08/2022

Sales Manager (Pre-opening Hotel)

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/08/2022

Housekeeping Manager (Pre-opening Hotel)

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/08/2022

Front Office Manager (Pre-opening Hotel)

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/08/2022

Executive Chef (Pre-opening Hotel)

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/08/2022

Food & Beverage Manager (Pre-opening Hotel)

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/08/2022

HR Executive (C&B) - Chuyên viên Nhân sự phụ trách C&B (Pre-opening Hotel)

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 12/09/2022

BAR MANAGER (Pre-opening Hotel)

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 12/09/2022

Training Manager / Stars Development Manager

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 12/09/2022

Marcom Executive (Pre-opening Hotel)

 • Bình Dương
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 09/09/2022

Sales Coordinator (Pre-opening Hotel)

 • Bình Dương
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 09/09/2022

Reservation Agent (Pre-opening Hotel)

 • Bình Dương
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 09/09/2022

Sous Chef (Pre-opening Hotel)

 • Bình Dương
 • 20 - 30 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 09/09/2022

Room Division Manager (Pre-opening Hotel)

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 25/08/2022

Sales Executive / Chuyên Viên Kinh Doanh (Pre-opening Hotel)

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/08/2022

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá:

Mã QR giới thiệu