Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

Khảo sát ý kiến khách hàng về giao diện mới của Hoteljob.vn: Tại đây

1140 400
31727 1

HIIVE

Giới thiệu

Designed with the business traveller in mind, Hiive provides ideal accommodation for both long- and short-term business travel. Situated in prime locations for commerce and industry, each space is created with not only everything guests need to be productive, but also well-deserved home comforts to indulge in after a busy day.

Vị trí tuyển dụng

Linen Runner/ nhân viên hàng vải

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 19/02/2023

ENGINEERING SUPERVISOR (Giám Sát Kỹ Thuật)

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 19/02/2023

COST CONTROLLER (Nhân viên kiểm soát chi phí)

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 19/02/2023

BAR MANAGER (Pre-Opening Hotel) - Quản Lý Bar

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 19/02/2023

Front Office Supervisor (Giám Sát Lễ Tân)

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 19/02/2023

Housekeeping Supervisor

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 19/02/2023

TECHNICIAN (Nhân viên kỹ thuật)

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 19/02/2023

ENGINEERING ADMIN (Thư Ký Kỹ Thuật)

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 19/02/2023

Room Attendants/ Nhân viên buồng phòng

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 10

Hạn cuối: 19/02/2023

Public Area Attendants/ Nhân viên vệ sinh công cộng

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: 19/02/2023

BAR ATTENDANT (Nhân Viên Pha Chế)

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 4

Hạn cuối: 19/02/2023

F&B ADMIN (Thư Ký Ẩm Thực)

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 19/02/2023

F&B SUPERVISOR (Giám Sát Nhà Hàng)

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 19/02/2023

WAITER/WAITRESS (Nhân viên Phục Vụ Nhà Hàng)

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 6

Hạn cuối: 19/02/2023

Guest Service Agent/ Nhân viên lễ tân

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 7

Hạn cuối: 19/02/2023

Bar Supervisor

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 19/02/2023

Chef de Parties (Asian) - Tổ trưởng bếp Á

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 19/02/2023

Chef de Parties (Western) - Tổ trưởng bếp Âu

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 19/02/2023

Chef de Parties (Cold Kitchen) - Tổ trưởng bếp Lạnh

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 19/02/2023

Steward (Nhân viên tạp vụ)

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 4

Hạn cuối: 19/02/2023

Cook (Asian) - Đầu bếp Á

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 19/02/2023

Cook (Western) - Đầu bếp Âu

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 19/02/2023

Cook (Cold ) - Đầu bếp Lạnh

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 19/02/2023

CANTEEN STAFF ( Nhân Viên Canteen bếp Á)

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 19/02/2023

F&B Captain (Tổ Trưởng Nhà Hàng)

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: Hết hạn

BAR MANAGER (Pre-opening Hotel)

 • Bình Dương
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá:

Mã QR giới thiệu