Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

Khảo sát ý kiến khách hàng về giao diện mới của Hoteljob.vn: Tại đây

1140 400
34526 1

Prime Steak Boutique

Giới thiệu

We are a F&B Corporation with modern cuisine concept. Our first establishment will be the first dry age steakhouse in Ho Chi Minh City, Vietnam. With 900 sqm in the heart of District 1, we are looking for people who are passionate for creating a new standard of dining concept in Vietnam. If you are a people person who loves the rewarding challenge of building a brand, we want to hear from you.

Vị trí tuyển dụng

Floor Manager 

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 28/04/2023

Marketing Assistant

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 28/04/2023

Assistant Restaurant Manager

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 28/04/2023

Hostess / Booking Receptionist

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 28/04/2023

Sommelier ( Chuyên Viên tư vấn rượu vang)

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 25/04/2023

Kế Toán Trưởng

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/03/2023

HR Manager( Trưởng phòng nhân sự)

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/04/2023

Security - Nhân viên An Ninh

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 15/04/2023

Dishwasher

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 15/04/2023

Prep cook

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 4

Hạn cuối: 15/04/2023

Line cook

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 15/04/2023

Bartender

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 15/04/2023

Bar Lead

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 15/04/2023

Cashier - Nhân viên Thu Ngân

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 15/04/2023

Chuyên viên Thu Mua

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 15/04/2023

Steward

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 4

Hạn cuối: 15/04/2023

Server - Nhân viên Phục Vụ

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 12

Hạn cuối: 15/04/2023

Runner - Nhân viên Nhắc Món

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: 15/04/2023

Assistant Server - Nhân viên Dọn Bàn

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: 15/04/2023

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá:

 • Quy mô: 100 - 499
 • 138-140-142 Pasteur, Distrct 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mã QR giới thiệu