Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

1140 400
35094 1

Nhà Hàng Cơm Niêu Như Ngọc

Giới thiệu

Nhà hàng truyền thống Việt hình thành từ năm 1985.

Vị trí tuyển dụng

Tổ Phó Quay nướng

 • Lâm Đồng
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Thư Ký Bếp

 • Lâm Đồng
 • Tùy chỉnh
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Quản Lý Nhà Hàng

 • Lâm Đồng
 • Tùy chỉnh
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

GIÁM SÁT NHÀ HÀNG ( NAM)

 • Lâm Đồng
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (NAM)

 • Lâm Đồng
 • Tùy chỉnh
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: Hết hạn

Nhân Viên Kinh Doanh

 • Lâm Đồng
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: Hết hạn

Trưởng phòng kinh doanh và tiếp thị (S&M)

 • Lâm Đồng
 • Tùy chỉnh
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Bếp Chính

 • Lâm Đồng
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: Hết hạn

Chuyên Viên Marketing

 • Lâm Đồng
 • Tùy chỉnh
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: Hết hạn

Trưởng Phòng Kinh Doanh

 • Lâm Đồng
 • Tùy chỉnh
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Bếp Trưởng Điều Hành

 • Lâm Đồng
 • Tùy chỉnh
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Bếp Phó Điều Hành

 • Lâm Đồng
 • Tùy chỉnh
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Nhân Viên Kế Toán Mua Hàng

 • Lâm Đồng
 • Tùy chỉnh
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Nhân Viên Bảo Vệ

 • Lâm Đồng
 • Tùy chỉnh
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: Hết hạn

Kế Toán Mua Hàng

 • Lâm Đồng
 • Tùy chỉnh
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Kế Toán Bán Hàng

 • Lâm Đồng
 • Tùy chỉnh
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Bếp Nóng ( Ca Phó)

 • Lâm Đồng
 • Tùy chỉnh
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: Hết hạn

Bếp Nóng ( Ca Trưởng)

 • Lâm Đồng
 • Tùy chỉnh
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá:

Mã QR giới thiệu