Hoteljob MV: "Tôi Là Nhân Viên Khách Sạn": Xem Ngay

Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

1140 400
39419 1

BELLISS HOTEL & SPA DAI LAI

Giới thiệu

BELLISS HOTEL & SPA DAI LAI

Vị trí tuyển dụng

Nhân viên kỹ thuật

 • Vĩnh Phúc
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: Hết hạn

Trưởng bộ phân Kinh doanh

 • Hà Nội
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Nhân viên kinh doanh

 • Hà Nội
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Nhân viên đặt phòng kiêm online

 • Hà Nội
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Trưởng bộ phận Lễ Tân

 • Vĩnh Phúc
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Giám sát ca trực ( Duty Manager)

 • Vĩnh Phúc
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Nhân viên Lễ Tân

 • Vĩnh Phúc
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: Hết hạn

Nhân viên hành lý

 • Vĩnh Phúc
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: Hết hạn

Đội trưởng an ninh

 • Vĩnh Phúc
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Nhân viên an ninh

 • Vĩnh Phúc
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: Hết hạn

Giám Sát Bộ Phận buồng

 • Vĩnh Phúc
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Trưởng bộ phận buồng

 • Vĩnh Phúc
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Nhân viên phục vụ buồng

 • Vĩnh Phúc
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 4

Hạn cuối: Hết hạn

Nhân viên khu vực public

 • Vĩnh Phúc
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: Hết hạn

Trưởng bộ phận Nhà Hàng

 • Vĩnh Phúc
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Giám sát Nhà hàng

 • Vĩnh Phúc
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Nhân viên nhà hàng

 • Vĩnh Phúc
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 4

Hạn cuối: Hết hạn

Nhân viên pha chế ( Bartender )

 • Vĩnh Phúc
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: Hết hạn

Bếp trưởng

 • Vĩnh Phúc
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Bếp phó

 • Vĩnh Phúc
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Nhận viên bếp

 • Vĩnh Phúc
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: Hết hạn

Nhân viên tạp vụ

 • Vĩnh Phúc
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: Hết hạn

Kế Toán Tổng Hợp

 • Vĩnh Phúc
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Nhân viên kế toán

 • Vĩnh Phúc
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Nhân viên IT

 • Vĩnh Phúc
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Hành Chính Nhân Sự

 • Vĩnh Phúc
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Giám sát nhân viên hành lý (Bell Captain)

 • Vĩnh Phúc
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá:

 • Quy mô:
 • Đại Lải, Đồng Đầm, Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Mã QR giới thiệu