Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

Khảo sát ý kiến khách hàng về giao diện mới của Hoteljob.vn: Tại đây

1140 400
5232 1

Sanouva Saigon Hotel

Giới thiệu

Sanouva Saigon hotel is in the heart of the city. Sanouva provides the urban business and leisure travelers the privacy and exclusivity. The hotel’s facilities and professional, hospitable staff are always at your back and call, ready to assist you. Experience what we meant in our motto: “Once booked, forever served”

Vị trí tuyển dụng

Sales Manager Sanouva hotel

 • HCMC
 • 12 - 20 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 01/07/2022

GIÁM SÁT BUỒNG PHÒNG KHÁCH SẠN SANOUVA QUẬN 1

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 01/07/2022

FO SUPERVISOR SANOUVA HOTEL Q1

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 01/07/2022

BẾP CHÍNH KHÁCH SẠN SANOUVA QUẬN 1

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 01/07/2022

FO MANAGER SANOUVA SAIGON HOTEL

 • HCMC
 • 12 - 20 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 01/07/2022

BẾP TRƯỞNG

 • HCMC
 • 12 - 20 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 01/07/2022

Trưởng bộ phận Bảo trì

 • HCMC
 • 12 - 20 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 01/07/2022

THỰC TẬP KẾ TOÁN

 • HCMC
 • 1 - 3 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 01/07/2022

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

 • HCMC
 • 12 - 20 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 01/07/2022

NHÂN VIÊN PURCHASING KHÁCH SẠN SANOUVA

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 01/07/2022

Nhân viên bảo trì

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 01/07/2022

LỄ TÂN KHÁCH SẠN

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 01/07/2022

SALES EXECUTIVE

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 01/07/2022

PHỤ BẾP

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 01/07/2022

BẢO TRÌ

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 01/07/2022

NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG KHÁCH SẠN

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 4

Hạn cuối: 01/07/2022

DOOR MAN

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 01/07/2022

BẾP PHÓ KHÁCH SẠN SANOUVA QUẬN 1

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 01/07/2022

WAITER/WAITRESS

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 01/07/2022

Restaurant Supervisor

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 01/07/2022

NHÂN VIÊN LÁI XE

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 01/07/2022

NHÂN VIÊN IT KHÁCH SẠN SANOUVA QUẬN 1

 • HCMC
 • 12 - 20 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 01/07/2022

Thực tập bộ phận bảo trì

 • HCMC
 • 1 - 3 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 01/07/2022

Chuyên viên hành chính nhân sự khách sạn Sanouva

 • HCMC
 • 8 - 12 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 01/07/2022

Lễ tân full ca đêm Sanouva Q1

 • HCMC
 • 5 - 8 triệu
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 01/07/2022

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá:

Mã QR giới thiệu