Địa điểm tuyển dụng: Hòa Bình

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Đầu bếp Thỏa thuận 21/12/2017 Hòa Bình Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Mai Châu Villas
Nhân Viên Lễ Tân Thỏa thuận 31/12/2017 Hòa Bình Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Mai Châu Villas
Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán Thỏa thuận 31/12/2017 Hòa Bình Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Mai Châu Villas
Quản Lý Thực Địa Thỏa thuận 31/12/2017 Hòa Bình Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Mai Châu Villas