Địa điểm tuyển dụng: Ninh Thuận

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Spa Therapist ( Male) Thỏa thuận 09/12/2017 Ninh Thuận Amanoi Resort
Food and Beverage Attendant Thỏa thuận 18/10/2017 Ninh Thuận Amanoi Resort
Tour Guide Thỏa thuận 09/12/2017 Ninh Thuận Amanoi Resort
Butler (male) Thỏa thuận 19/10/2017 Ninh Thuận Amanoi Resort
Xem thêm tin tuyển dụng của Amanoi Resort