Địa điểm tuyển dụng: Ninh Thuận

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Executive Sous Chef Thỏa thuận 30/06/2018 Ninh Thuận Amanoi Resort
Guest Assistant Thỏa thuận 20/06/2018 Ninh Thuận Amanoi Resort
Executive Chef Thỏa thuận 30/06/2018 Ninh Thuận Amanoi Resort
Tour Guide Thỏa thuận 07/07/2018 Ninh Thuận Amanoi Resort
Xem thêm tin tuyển dụng của Amanoi Resort