Địa điểm tuyển dụng: Ninh Thuận

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Guest Assistant Thỏa thuận 21/04/2018 Ninh Thuận Amanoi Resort
Night Audit (Kiểm toán ca đêm) Thỏa thuận 08/05/2018 Ninh Thuận Amanoi Resort
Restaurant Manager Thỏa thuận 30/04/2018 Ninh Thuận Amanoi Resort
FB Supervisor Thỏa thuận 01/05/2018 Ninh Thuận Amanoi Resort
Xem thêm tin tuyển dụng của Amanoi Resort
TUYỂN DỤNG TRƯỞNG BỘ PHẬN PHA CHẾ Thỏa thuận 30/04/2018 Ninh Thuận Resort HÒN CÒ - CÀ NÁ