Địa điểm tuyển dụng: Ninh Thuận

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Security Supervisor Thỏa thuận 19/06/2017 Ninh Thuận Amanoi Resort
Restaurant Manager Thỏa thuận 29/05/2017 Ninh Thuận Amanoi Resort
Assistant Food & Beverage Manager Thỏa thuận 30/05/2017 Ninh Thuận Amanoi Resort
Spa Therapist Thỏa thuận 12/06/2017 Ninh Thuận Amanoi Resort
Xem thêm tin tuyển dụng của Amanoi Resort
Resort General Manager Thỏa thuận 31/05/2017 Ninh Thuận IHM JSCo.
General Manager Thỏa thuận 31/05/2017 Ninh Thuận IHM JSCo.