Địa điểm tuyển dụng: Phú Thọ

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Giám Đốc Nhà Hàng Thỏa thuận 30/09/2017 Phú Thọ Vườn Vua Resort & Villas
Nhân Viên Kinh Doanh Thỏa thuận 30/09/2017 Phú Thọ Vườn Vua Resort & Villas
Nhân Viên Lễ Tân Resort Thỏa thuận 30/09/2017 Phú Thọ Vườn Vua Resort & Villas
Nhân Viên Buồng Phòng Thỏa thuận 30/12/2017 Toàn Quốc, Phú Thọ Welham Vietnam
Kế Toán Tổng Hợp Thỏa thuận 31/12/2017 Toàn Quốc, Phú Thọ Welham Vietnam