IT Supervisor/ Giám sát Công nghệ thông tin

Best Western Premier Sonasea Phu Quoc

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

TECHNICAL RESPONSIBITIES/ TRÁCH NHIỆM KỸ THUẬT

To be on duty at the phone and record all requests from guests/staff to support with hardware,

software tasks as well as other peripheral devices.

Trực điện thoại và ghi nhận các yêu cầu từ khách hàng/ nhân viên để hỗ trợ về phần cứng, phần mềm cũng như các thiết bị ngoại vi khác.

 To diagnose and repair software and hardware computer incidents.

Chuẩn đoán lỗi và khắc phục sự cố phần mềm và phần cứng máy tính.

 To supervise, direct, secure and support staff in using effectively hotel management software.

Giám sát, hướng dẫn, bảo mật và trợ giúp nhân viên trong việc sử dụng phần mềm quản lý khách sạn một cách tốt nhất.

 To supervise and maintain virus system – make plans to prevent viruses, update the patches for computers in the hotel.

Giám sát và duy trì hệ thống virus – lên kế hoạch phòng và chống Virus, cập nhật bản vá lỗi cho máy tính khách sạn.

 To supervise and maintain the stability of the whole internet and system in the hotel. To ensure the system works 24/7, including the following items:

Giám sát và duy trì tính ổn định cho toàn bộ hệ thống mạng cho khách sạn, hệ thống mạng không dây wifi cho khách lưu trú. Đảm bảo hệ thống hoạt động 24/7. Bao gồm các hạng mục như sau:

 Manage all servers in the hotel, maintain their stability. Make daily/monthly follow-up schedule and make annual plan of maintenance.

Quản lý tất cả các server tại khách sạn, duy trì tính ổn định. Lập lịch theo dõi trạng thái hàng ngày/ hàng tháng và lên kế hoạch (năm) về bảo trì bảo dưỡng.

 Manage all firewall, router, switch, update new firmware version.

Quản lý tất cả firewall, router, switch, cập nhật version firmware mới.

 To supervise all communication lines, report to IT Manager – Management Company whenever an incident happens.

Giám sát tất cả các đường truyền, lập báo cáo cho IT Manager – Công ty Quản lý khi có sự cố xảy ra/ khắc phục.

 To supervise and maintain the stability of the backup and recovery systems in the hotel.

Giám sát và duy trì tính ổn định của hệ thống sao lưu và khôi phục dữ liệu cho khách sạn.

 To make a list of data that needs to be backed-up. To ensure the data is safely backed-up

Lập danh sách các dữ liệu cần được sao lưu (backup). Đảm bảo dữ liệu được backup tại 1 nơi an toàn.

 To plan to restore files after the backup test in order to ensure the integrity.

Lên kế hoạch restore thử file sau khi đã backup đảm bảo tính toàn vẹn.

 To make a plan to restore data after catastrophe and backup plan.

Lên kế hoạch khôi phục sau thảm họa xảy ra và có phương án dự phòng.

 To supervise and maintain the stability of the fixed IT asset management system.

Giám sát và duy trì tính ổn định của hệ thống quản lý tài sản cố định công nghệ thông tin.

 To supervise and maintain the stability of the system connecting to banking system, other software for accounting.

Giám sát và duy trì tính ổn định của hệ thống kết nối với các hệ thống ngân hàng, các phần mềm khác dành cho kế toán.

 Support IT Manager – Management Company in compiling technical documentation, process, procedures, directing and disseminating to staff.

Hỗ trợ IT Manager – Công ty Quản lý biên soạn tài liệu kỹ thuật, quy trình, thủ tục, hướng dẫn và phổ biến xuống nhân viên.

PERIODIC/ PLANNED TASKS

CÔNG VIỆC THEO KẾ HOẠCH, ĐỊNH KỲ

 To implement Morning checklist of the system including the following items:

Thực hiện Morning checklist hệ thống gồm các hạng mục sau:

 To guaranty the smooth internet for the whole system in the hotel, including wifi system for guests.

Đảm bảo internet được thông suốt cho toàn bộ hệ thống mạng khách sạn. Bao gồm cả hệ thống Wifi cho khách.

 Smooth sending/receiving email.

Gởi/ nhận mail một cách trơn tru.

 To ensure all servers and workstations are always ready for transactions.

Đảm bảo tất cả các máy Servers & Workstations sẵn sàng hoạt động giao dịch trong ngày.

 To check intranet of the hotel.

Kiểm tra hệ thống mạng nội bộ của khách sạn.

 To check servers.

Kiểm tra servers.

 To check Wifi system.

Kiểm tra hệ thống Wifi.


Quyền lợi được hưởng

An attractive salary and benefit package will offer to successful candidates.
Chế độ lương thưởng phúc lợi hấp dẫn

Free staff accommodation. and 3 meals per day. 
Cung cấp nhà ở miễn phí cho nhân viên, hỗ trợ 3 bữa ăn/ ngày cho nhân viên. 

Reimburse flight ticket (or bus ticket).
Hoàn lại tiền vé máy bay/ tàu xe đi lại khi nhận việc.

Professional environment, having chance to promote.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Activity: Birthday Party, Year End Party….
Các hoạt động giải trí cho nhân viên

Other benefit arrcording to company policy and Law Labor.
Các phúc lợi khác theo chính sách của công ty và luật lao động Việt Nam.

Yêu cầu công việc

• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

At least 1 year exepirence in relevant position.

• Kĩ năng giao tiếp; kỹ năng làm việc nhóm
Comunication skills and team work.

Yêu cầu hồ sơ

Ứng tuyển trực tuyến trên Hoteljob.vn hoặc gửi email về: Gửi email


IT Supervisor/ Giám sát Công nghệ thông tin

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá