Chief Stewarding

Best Western Premier Sonasea Phu Quoc

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

·       Lên lịch phân công, bố trí nhân sự làm công việc vệ sinh, tạp vụ rửa dụng cụ, bát dĩa, nhận phát dụng cụ theo yêu cầu của nhà hàng, theo dõi việc chấm công và đảm bảo nhân sự đáp ứng nhu cầu công việc.

To allocate, assign staff to sanitize, stewards to wash utensils, dishes, distribute utensils upon requests of the restaurant, to keep track of the attendance and ensure the task fulfillment.

·       Tổ chức hợp lý việc quản lý kho dụng cụ, bảo đảm dụng cụ luôn sạch sẽ, vệ sinh, đủ cơ sở để sẵn sàng cung cấp kịp thời cho việc phục vụ theo yêu cầu của Nhà hàng.

To reasonably organize the management of pantry, ensuring all utensils are always clean, hygienic and be ready to serve upon requests of the Restaurant.

·       Kiểm tra và giám sát công việc của nhân viên, kịp thời đôn đốc, chỉ dẫn nhân viên để bảo đảm công việc diễn ra trôi chảy, đúng quy trình và tiêu chuẩn quy định.

To check and supervise the work of staff, timely urge, direct staff to ensure all work goes smoothly in accordance with proper process and criteria.

·       Chịu trách nhiệm việc bảo quản, giữ gìn các thiết bị, dụng cụ phục vụ, hóa chất tẩy rửa… thuộc bộ phận Ẩm thực, hạn chế tối đa việc thất thoát, bể vỡ, kịp thời báo cáo sửa chữa khi hư hỏng.

To be responsible for preserving, protecting utensils, tools, cleansing chemicals… belonging to F&B department, minimize losses, breakage, timely report cases of damages.

·       Kiểm kê thường kỳ (hàng tuần, tháng, quý, năm), theo dõi việc kiểm kê và lập báo cáo định kỳ và đột xuất cho Quản lý bộ phận Ẩm thực.

To regularly inventory (weekly, monthly, quarterly, yearly), follow up the inventory and make periodic as well as unexpected reports to F&B Manager.

·       Lập kế hoạch mua sắm tài sản trong năm và đề xuất bổ sung dụng cụ trang thiết bị mới bảo đảm việc phục vụ khách.

To make plans of purchasing properties within a year and propose to refill new utensils, ensure the customer service.

·       Bảo đảm việc phân loại rác theo tiêu chuẩn môi trường và những quy định về an toàn lao động, PCCC.

To ensure the classification of trash according to environmental standards and regulations of labor safety, fire prevention.

·       Tham dự các cuộc họp của bộ phận Ẩm thực, báo cáo tình hình hoạt động và có các đề xuất tham mưa trong công việc.

To participate in meetings of F&B Department, to report the operating condition and making suggestions in work.

·       Phụ trách công tác huấn luyện và đào tạo nghiệp vụ định kỳ tại chỗ, đánh giá, đề xuất thưởng phạt nhân viên thuộc bộ phận tạp vụ.

To be in charge of vocational training and coaching regularly on the spot, to assess, recommend rewards or punishments for steward staff.

·       Tổ chức các cuộc họp hàng ngày với toàn bộ nhân viên trong tổ để trao đổi thông tin, kiểm tra, phổ biến hay bố trí công tác.

To organize daily briefing among staff in the team to exchange information, to check, disseminate or allocate tasks.

·        Thực hành tiết kiệm, kiểm soát chi phí, cải tiến phương pháp làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

To work economically, control costs, enhance working methods in order to increase the efficiency.

·        Sẵn sàng hoàn thành các công việc khác do cấp trên giao.

To be willing to complete other tasks assigned by senior.

Các công việc khác theo yêu cầu của Tổng Quản lý và Bếp Trưởng.

Other tasks requested by General Manager and Executive Chef.

Quyền lợi được hưởng

- Cung cấp nhà ở nhân viên
- Ba bữa ăn trong ngày
- Hoàn phí tàu/ máy bay cho nhân viên ở đất liền
- Làm việc 8,5 giờ/ ngày
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Có cơ hội thăng tiến
- Lương, thưởng theo chính sách của Công ty.
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
- Provide housing staff
- Three meals a day
- Refund of train / aircraft fees to employees on land
- Working 8.5 hours / day
- Professional working environment
- Having opportunity of promotion
- Salary and bonus according to the Company's policy.
- Fully participating in the regimes of social insurance, health insurance and unemployment insurance under the provisions of law.

Yêu cầu công việc

-= 

·       Có kiến thức và kinh nghiệm áp dụng tiêu chuẩn Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (HACCP).

          Knowledge and experience in implementing HACCP standards

Yêu cầu hồ sơ

-  Bản gốc lý lịch tư pháp do chính quyền sở tại cấp/Judicial profile (non-criminal record)

-  Bằng cấp chứng chỉ phù hợp với yêu cầu công việc và các văn bằng khác (bản gốc)/Univesity diploma and/or other Certificates

- Giấy tờ chứng minh kinh nghiệm làm việc ít nhất 03 năm tại các vị trí tương tự (bản gốc)/ Witten proofs/evidences certificated by the previous Company that you have experienced at least 3 years in equivalent position (Labor contract, confirmation letter of employment, etc)

- 04 (bốn) ảnh 4x6 mới nhất (phông trắng) / 04 recent 4x6 (cm) self-portrait pictures (white background)

- Giấy khám sức khỏe/Health certificate

Chief Stewarding

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá