Concierge Supervisor - Giám sát tổ hành lý

Sunway Hotel HaNoi

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

 • Supervise Bellman daily performance to ensure the smooth and normal operation of the section and the implementation of all Bell Service tasks
 • Enhance all luggage are delivered/collected accurately, efficiently and on time.
 • Maintain proper records of luggage, parcels or letters kept at Front Desk for guests
 • Provide information as requested by guests or patrons
 • Other tasks as assigned
.

Quyền lợi được hưởng

 • Have opportunity to work in a 100% foreign-owned environment
 • Duty meal at Staff Canteen
 • Competitive salary package
 • Accident Insurance 24/24
 • Other benefits according to prevailing Law

Yêu cầu công việc

 • Good proficiency in spoken  English
 • Strong interpersonal skills

Yêu cầu hồ sơ

 • English CV to be sent to Gửi email theo mẫu Họ tên - vị trí ứng tuyển
 • Contact person: Chị Ngoc. Tel: 02439713888 ext 531

Concierge Supervisor - Giám sát tổ hành lý

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Không có tin tuyển dụng nào trong gian.

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá