Assistant Chief Engineer

Oakwood Residence Hanoi

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

 • Hỗ trợ Trưởng bộ phận điều hành và quản lý mọi hoạt động trong bộ phận. Trực tiếp quản lý tất cả các mặt về kỹ thuật trong bộ phận: về bảo trì, sửa chữa, cải tạo công trình, đổi mới các trang thiết bị. Đảm bảo các công việc phần cứng của khách sạn luôn ở trạng thái hoạt động tốt. Trực tiếp kiểm tra các vấn đề liên quan đến sự an toàn của KS (PCCC, hệ thống gaz, điện…).
 • Assist Chief Engineering to manage the operations in the department. Directly manage all technical affairs in the department: maintaining, repairing, renovating, changing facilities. Ensure all hardware always works properly. Directly check all issues related to safety in the hotels (Fire safety, gas, electricity…)
 • Hỗ trợ Trưởng bộ phận lập kế hoạch quản lý việc vận hành các thiết bị, bảo dưỡng, sửa chữa và đổi mới các thiết bị.
 • Support Chief Engineering to make management plan of operating, maintaining, repairing and changing equipment.
 • Công việc khác sẽ trao đổi tại buổi phỏng vấn
 • Other duties are discussed at the interview

Quyền lợi được hưởng

To be discussed at the interview

Yêu cầu công việc

 • Có bằng cấp ngành kỹ thuật hoặc bảo trì khách sạn.
 • Degree of engineering or Hotel maintenance.
 • Kỹ năng thực tiễn và kiến thức về các lãnh vực liên quan: điện lạnh, máy lạnh, xây dựng, quá trình xử lý nước, quy định về tòa nhà công cộng.
 • Practical skills and knowledge of related fields: refrigeration, air-conditioning, construction, water processing, public building regulations.
 • Có tinh thần phục vụ khách hàng là trên hết.
 • Extremely high spirit of Customer Service.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm về các phần mềm ứng dụng máy tính.
 • Knowledge and experience in PC application software.
 • iếng Anh: khả năng giao tiếp tốt.
 • English: good communication skills.
 • Có khả năng nhận định vấn đề và chú ý đến chi tiết.
 • Ability to identify problems and attention to details.
 • Có 3 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương
 • 3 experience year in the position in hotel, apartment

Yêu cầu hồ sơ

 • CV in English
 • Email: Gửi email
 • Post address: 3rd floor, Van Phu Invest building, 104 Thai Thinh, Dong Da, Hanoi
 • Hotline: +84 24 3222 63927

Assistant Chief Engineer

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá