Teaching Assistant/ Trợ giảng

The Imperial Hotel & Residences

Quy mô : 500 - 999

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

I. Overview
• Job title: Teaching Assistant/ Trợ giảng
• Employment status: Full-time/ toàn thời gian
• Location: Vung Tau City, BR-VT, Vietnam
• Reports directly to the Vice Dean/Dean. Báo cáo trực tiếp cho phó hiệu trưởng và hiệu trưởng.
• Working Relationships: School and Hotel teams, IMPERIAL Group staff. / Mối quan hệ trong công việc: nhân viên trong trường, khách sạn và tập đoàn IG.
• Customers:/ Khách hàng
Internal: Hotel and Group leadership and other employees. / Nội bộ: Lãnh đạo của Khách sạn, Tập đoàn và các nhân viên khác.
 External: Corporate clients, prospective/enrolled students and their families. / Bên ngoài: Khách hàng doanh nghiệp, sinh viên tương lai hoặc đã đăng ký và gia đình của họ.
II. Principal Duties and Responsibilities
• Instruct students individually and in groups, using various teaching methods such as lectures, discussions, and demonstrations. / Hướng dẫn sinh viên theo từng cá nhân và theo nhóm, sử dụng các phương pháp giảng dạy khác nhau như bài giảng, thảo luận và thuyết trình.
• Prepare materials and classrooms for class activities. / Chuẩn bị tài liệu và phòng học cho các hoạt động của lớp.
• Establish clear objectives for all lessons, units, and projects, and communicate those objectives to students. / Thiết lập mục tiêu môn học rõ ràng cho từng tiết học, bài học, bài luận và truyền đạt định hướng môn cụ thể cho sinh viên.
• Adapt teaching methods and instructional materials to meet students' varying needs and interests. / Cập nhật phương pháp và tài liệu giảng dạy phù hợp để đáp ứng nhu . và đặc thù.
• Plan and conduct activities for a balanced program of instruction, demonstration, and work time that provides students with opportunities to observe, question, and investigate. / Lên kế hoạch và tiến hành các hoạt động trong chương trình, chú trọng cân bằng việc giảng giải, thuyết trình và thời gian dành cho sinh viên có cơ hội quan sát, đặt câu hỏi và phản biện.
• Guide and counsel students with adjustment and/or academic problems, or special academic interests. / Hướng dẫn và tư vấn cho sinh viên điều chỉnh các vấn đề trong việc học tập, chia sẻ các phương pháp học tập đặc biệt.
• Prepare for assigned classes, and show written evidence of preparation upon request of immediate supervisors. / Chuẩn bị cho các lớp học được chỉ định và báo cáo cụ thể việc chuẩn bị dựa trên yêu cầu của người giám sát trực tiếp.
• Collaborate with other teachers and administrators in the development, evaluation, and revision of lessons. / Phối hợp với các giáo viên và quản trị viên khác trong việc phát triển, đánh giá và sửa đổi các bài học.

1. Activities
• Teaching or instructing others. / Dạy và hướng dẫn những bộ môn khác nhau.
• Organizing, Planning, and Prioritizing Work. / Tổ chức, lên kế hoạch và ưu tiên cho công việc.
• Coaching and Developing Others -- Identifying the developmental needs of others and coaching, mentoring, or otherwise helping others to improve their knowledge or skills. / Huấn luyện và phát triển con người – Xác định nhu cầu phát triển của người khác và đào tạo, cố vấn hoặc giúp đỡ để cải thiện kiến thức và kỹ năng của họ.

• Communicating with Supervisors, Peers, or Subordinates -- Providing information to supervisors, co-workers. / Giao tiếp với quản lý, đồng nghiệp hoặc cấp dưới – Cung cấp thông tin cho quản lý và đồng nhiệp.

2. Skills
• Instructing -- Teaching others how to do something. / Hướng dẫn – Truyền đạt cho người .
• Speaking -- Talking to others to convey information effectively. / Giao tiếp – Trao đổi với người khác để truyền đạt thông tin một cách hiểu quả.
• Reading Comprehension -- Understanding written sentences and paragraphs in work related documents. / Đọc hiểu – Hiểu rõ các câu viết và đoạn văn của tài liệu liên quan đến công việc.
• Time Management -- Managing one's own time and the time of others. / Quản lý thời gian – Quản lý thời gian của chính mình và người khác.
• Social Perceptiveness -- Being aware of others' reactions and understanding why they react as they do. / Nhận thức xã hội – Cẩn thận quan sát phản ứng của người khác và hiểu tại sao họ lại phản ứng như vậy.


Quyền lợi được hưởng

- Lương tháng 13
- Phí dịch vụ hàng tháng
- Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp
- Thưởng hàng quý
- Thưởng cuối năm

Yêu cầu công việc

III. Required Qualifications, subject to appropriate verification
• A university degree in Education, Business or Hospitality or related experience and certifications preferred but not necessary. / Bằng đại học trong lĩnh vực giáo dục, kinh doanh, khách sạn hoặc kinh nghiệm liên quan và các chứng chỉ liên quan được ưu tiên nhưng không cần thiết.
• Experience in academic setting. / Có kinh nghiệm trong môi trường giáo dục.
• Working experience in hospitality industry for relevant teaching programs such as Housekeeping and/or FO and/or F&B services preferred. / Kinh nghiệm làm việc trong ngành khách sạn với các chương trình giảng dạy liên quan như Quản trị bộ phận Buồng phòng, bộ phận Ẩm thực và pha chế.
• Language: Fluently and persuasively bi-lingual in both English and Vietnamese. / Ngôn ngữ: Nói trôi chảy và có sức thuyết phục cho cả hai ngôn ngữ cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Yêu cầu hồ sơ

*Hồ sơ gồm: Đơn xin việc, Sơ yếu lý lịch, CMND, 2 ảnh 3x4. hộ khẩu hoặc KT3, giấy khai sinh bản sao, Các bằng cấp có liên quan.
- Bản CV ứng viên ghi rõ quá trình làm việc trước đó.

Teaching Assistant/ Trợ giảng

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
F&B Secretary 30/10/2020 Thỏa thuận
Teaching Assistant/ Trợ giảng 18/06/2020 Thỏa thuận
Butler 30/05/2020 8 - 12 triệu
Ngày hội tuyển dụng 10/02/2020 Thỏa thuận
Bakery - Nhân viên bếp bánh 24/02/2020 Thỏa thuận
Nhân viên âm thanh ánh sáng 31/12/2019 Thỏa thuận
NHÂN VIÊN IT 30/12/2019 Thỏa thuận
Banquet Supervisor 29/11/2019 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá