receiving-clerk-nhan-vien-giao-nhan-150819

Receiving Clerk / Nhân viên giao nhận (150819)

WYNDHAM GRAND KN PARADISE CAM RANH

Quy mô :

Nhân sự +84 258 6225 222 KN Cam Ranh Co. Ltd, Long Beach, Cam Ranh Peninsula, Cam Nghia Ward, Khanh Hoa Province, 650000, Vietnam

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

- Ensure all deliveries are routed through Receiving Dock between the normal working hours.

- Đảm bảo tất cả việc giao hàng hóa phải được nhận tại nơi nhận hàng đúng quy định trong giờ làm viêc

- Make sure goods received match to what was ordered. All delivery notices/invoices must have a purchase order number on them.

- Đảm bảo hàng hóa nhận được phải đúng với hàng hóa đã đặt hàng. Tất cả các phiếu nhận hàng/ hóa đơn mua hàng phải đánh số thứ tự lên trên.

- Ensure that all incoming merchandise is undamaged, in quantities as indicated in the accompanying invoice/delivery docket and meets the Wyndham standards for quality.

- Đảm bảo tất cả các hàng hóa nhận được không bị hư hỏng, và đúng số lượng được ghi trên hóa đơn/ phải có phiếu giao hàng và đảm bảo về chất lượng theo tiêu chuẩn của Wyndham.

- Check market list /food order/beverage order/purchase order for quality and quantity and price. Ensure expiry dates are checked. As a general rule nothing less than 6 months to expiry should accepted.

- Kiểm tra danh sách thị trường/ danh sách thực phẩm/ danh sách đồ uống/ danh sách mua hàng để nắm được chất lượng, số lượng và giá cả của hàng hóa nhận được. Kiểm tra hạn sử dụng. Theo nguyên tắc chung tất cả các hàng hóa còn hạn sử dụng trên 6 tháng sẽ được chấp nhận.

- Count/weigh all goods received to ensure they match the order placed. (For weighed deliveries, exclude ice and other extraneous materials if supplier includes it in delivery).

- Đếm và cân tất cả các hàng hóa để đảm bảo số lượng đúng với đơn đặt hàng. (Đối với các mặt hàng có trọng lượng phải loại trừ nước đá và các vật liệu bọc ngoài hàng hóa nếu nhà cung cấp có giao kèm hàng hóa)

- Inspect all deliveries-in the case of food, quality level must meet standard set by chef. For perishables, place the date on the package to indicate date received.

- Kiêm tra tất cả quá trình giao nhận hàng đối với thực phẩm phải đảm bảo chất lương do bếp trưởng đặt ra. Đối với các hàng hóa dễ hư hỏng phải ghi ngày nhận hàng lên hàng hóa.

- Write up credit claims as necessary i.e. for goods overcharged/short delivered. Write up Good Received Report for goods received without documentation.

- Viết các khiếu nại trực tiếp lên phiếu giao hàng đối với các hàng hóa giao thiếu hoặc thừa. Viết nhận hàng tốt khi hàng giao đảm bảo chất lượng.

- Where there is a variance in price between the invoice and purchase order approval for the unfavorable variance must be obtained from the Director of Finance or designate.

- Trong trường hợp có sự chênh lệch về giá giữa hóa đơn và đơn đặt hàng đã được phê duyệt, nếu muốn nhận hàng phải có sự đồng ý của giám đốc tài chính hoặc người có thẩm quyền được giao.

- Stamp and sign on all invoices or delivery order after receiving the items.

- Đóng dấu và ký tên trên tất cả các hóa đơn hoặc đơn nhận hàng sau khi nhận hàng.

- Prepare Daily Receiving Report for documenting all merchandise delivered and submit to Accounts Office daily.

a. Supplier invoices – must attach Purchase Order or Purchase Request.

b. Good Received Without Invoice –if possible attach Supplier’s delivery order.

c. Credit note – must attach a copy of the invoice or delivery order.

d. Notice of Error Correction – must attach to the invoice or delivery order.

- Chuẩn bị báo cáo nhận hàng hằng ngày ghi lại tất cả các hàng hóa đã được giao và gửi đến phòng kế toán hằng ngày.

a. Hóa đơn nhà cung cấp - phải đính kèm đơn đặt hàng và đơn yêu cầu mua hàng

b. Những mặt hàng tốt được nhận khi không có hóa đơn nếu có đính kèm phiếu giao hàng của nhà cung cấp.

c. Phiếu ghi công nợ - phải đính kèm một bản sao của hóa đơn hoặcphiếu giao hàng.

d. Thông báo hàng hóa bị lỗi - phải đính kèm với hóa đơn hoặc phiếu giao hàng.

- Post invoice/delivery notice to receiving system after matching to the purchase order, and where possible charge the relevant outlet, or department.

- Nhập hóa đơn và chứng từ nhận hàng lên hệ thống sau khi đã kiểm tra hàng hóa nhận được trùng khớp với đơn đặt hàng trước đó và nhập thêm phí cho các cửa hàng và bộ phận liên quan nếu có.

- File all Purchase Orders in alphabetical order for reference.

- Lưu trữ tất cả đơn đặt hàng theo thứ tự để tham khảo

- Let whoever does food ordering knows what goods have not yet been received so no double ordering occurs.

- Báo với người đặt hàng những hàng hóa đã nhận được và chưa nhận được để tránh trường hợp đặt hàng kép.

- When checking contents of deliveries, check inside boxes if likelihood that box does not contain what is on outside of box. E.g. wine/spirit orders.

- Khi kiểm tra các nội dung trên phiếu giao hàng phải mở thùng kiểm tra thực tế số lượng của từng thùng để tránh trường hợp bên trong các thùng không chứa hàng như trên phiếu. Ví dụ: rượu

- Notify departments as direct goods arrive in engineering, personnel etc. and get the Department Head to acknowledge the receipt on the invoice or delivery order.

- Thông báo đến các bộ phận liên quan hàng hóa nếu hàng hóa đó cần người xác nhận về chất lượng kỹ thuật, và nhờ trưởng phòng ký xác nhận lên hóa đơn hoặc phiếu giao nhận hàng.

- Keep apple crates/boxes tidy on dock which are to be returned to suppliers, making sure correct credits are received where appropriate.

- Giữ lại thùng và hộp ngay tại nơi nhận hàng để trả lại nhà cung cấp. Đảm bảo các khoản công nợ được thanh toán khi đến hạn thanh toán.

- Make note of price increase/changes in size/specification of goods and pass onto Purchasing to be checked as quickly as possible.

- Lưu ý sự tang về giá/ thây đổi kích thước/ đặt điểm kỹ thuật của hàng hóa và báo qua phòng thu mua để được kiểm tra nhanh chóng.

- Courier dockets to be filed separately.

- Sắp xếp các giấy tờ theo thứ tự và được nộp riêng.

- Encourage suppliers to provide invoices on delivery.

- Khuyến khích nhà cung cấp giao hóa đơn đi cùng với giao hàng.

- Fully conversant with all standards and procedures as attached.

- Đối chiếu đầy đủ hàng hóa với tất cả các tiêu chuẩn và thủ tục đính kèm

- Follow up with purchasing manager on any items on the food orders, Purchase Order not received in due time.

- Theo dõi với Quản lý mua hàng với tất cả các hàng thực phẩm, đơn đặt hàng không được giao hàng khi đã đến hạn giao

Quyền lợi được hưởng

• Competitive salary / Mức lương cạnh tranh

• Service charge (after Resort opens) / Phí phục vụ (Sau khi khu nghỉ mát mở cửa hoạt động)

• Duty meals / Bữa ăn trong ca

• Transportation return Nha Trang to Cam Ranh / Xe đưa đón CBVN từ Nha Trang – Cam Ranh và ngược lại

• Accommodation provided in KN Paradise for non-local employees / Nơi ở cho quản lý nội trú là người ngoại tỉnh trong khu nghỉ mát KN Paradise(số lượng có hạn)

• Discounted accommodation in 9,200 Hotels and Resorts worldwide / Được giảm giá lưu trú trong 9,200 khách sạn và khu nghỉ mát của tập đoàn trên toàn thế giới.

• Social insurance, health insurance and unemployment insurance / Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp.

• Annual bonus (paid before Tet Holiday) / Thưởng hàng năm ( Được trả trước lễ Tết)

• Work related travel expenses paid by the company / Chi phí liên quan đến công việc, công tác sẽ được công ty chi trả.

• Annual salary review / Xem xét đánh giá và tăng lương hàng năm

• Discounted accommodation at property and at all F&B outlets / Được giảm giá lưu trú tại khu nghỉ mát và dịch vụ ăn uống tại tất cả các outlet của nhà hàng.

• Employee rewards program for excellence in service to guest and to colleagues / Khen thưởng nhân viên xuất sắc trong phục vụ khách hàng và quan hệ đồng nghiệp.

Yêu cầu công việc

- Diploma or Vocational Certificate in Cost Management, Accounting or related field.

- Bằng cấp. chứng chỉ về quản lý chi phí, kế toán hoặc các bằng cấp liên quan

- 1 years related experience or an equivalent combination of education and work-related experience.

- 1 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương hoặc đã làm việc trong lĩnh vực liên quan.

Yêu cầu hồ sơ

CONTACT INFORMATION/ THÔNG TIN LIÊN HỆ

Email: Gửi email

Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh Hotel / - KN Cam Ranh Co. Ltd., Long Beach, Cam Ranh Peninsula, Cam Nghia Ward, Khanh Hoa Province, 650000, Vietnam

Khách sạn Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh, Bãi Dài, TP. Cam Ranh, P. Cam Nghĩa, Khánh Hòa, Viet Nam.

Lưu ý: bạn nên Tạo hồ sơ trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới bạn

Tải lên từ máy tính

Hồ sơ mẫu Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

Chức danh Địa điểm Ngày kết thúc Mức lương
Receiving Clerk / Nhân viên giao nhận (150819) 30/09/2019 Thỏa thuận
Night Manager 15/10/2019 Thỏa thuận
Cafeteria Manager / Quản lý bếp ăn nhân viên (190919) 30/09/2019 Thỏa thuận
Guest Relation Supervisor / Giám sát Bộ phận chăm sóc khách hàng (110919) 30/09/2019 Thỏa thuận
Guest Relation Supervisor/ Giám sát Bộ phận chăm sóc khách hàng (140919) 30/09/2019 Thỏa thuận
E-Commerce Executive / Chuyên viên kinh doanh online (140919) 30/09/2019 Thỏa thuận
Sales Coordinator/ Nhân viên kinh doanh (140919) 30/09/2019 Thỏa thuận
Risk and Compliance Manager / Quản lý rủi ro và pháp lý doanh nghiệp (140919) 30/09/2019 Thỏa thuận
Training excutive/ Chuyên viên đào tạo (140919) 30/09/2019 Thỏa thuận
Purchasing Coordinator/ Nhân viên thu mua (140919) 30/09/2019 Thỏa thuận
Purchasing Manager/ Trưởng bộ phận Thu mua (140919) 30/09/2019 Thỏa thuận
Financial Controller/ Kế toán trưởng (120919) 30/09/2019 Thỏa thuận
Guest Relation Manager/ Trưởng bộ phận quan hệ khách hàng (110919) 30/09/2019 Thỏa thuận
Chief Concierge (110919) 30/09/2019 Dưới 1 triệu
Accounts Payable/ Kế Toán Thanh Toán (110919) 30/09/2019 Thỏa thuận
Director of Sale & Marketing (100919) 30/09/2019 Thỏa thuận
Barista/ Nhân viên pha chế cà phê (100919) 30/09/2019 Thỏa thuận
Night in- Villa Dining Attendant/ Nhân viên phục vụ tại Villa ca đêm (100919) 30/09/2019 Thỏa thuận
In Villa Dining Attendant/ Nhân viên phục vụ tại Villa (100919) 30/09/2019 Thỏa thuận
Assistant Financial Controller / Trợ lý Kiểm soát tài chính (100919) 30/09/2019 Thỏa thuận
Banquet attendant/ Nhân viên phục vụ tiệc (100919) 30/09/2019 Thỏa thuận
Spa Therapist/ Kỹ thuật viên Spa (100919) 30/09/2019 Thỏa thuận
Cafeteria Demi CDP/ Tổ phó bếp Canteen (100919) 30/09/2019 Thỏa thuận
Cafeteria Chef de Partie/ Tổ trưởng bếp Canteen (100919) 30/09/2019 Thỏa thuận
Waiter & Waitress / Nhân viên phục vụ (090919) 30/09/2019 Thỏa thuận
Bar supervisor / Giám sát quầy Bar (090919) 30/09/2019 Thỏa thuận
Bartender / Nhân viên pha chế (090919) 30/09/2019 Thỏa thuận
HR executive/ Nhân viên Hành chính Nhân sự (160819) 30/09/2019 Thỏa thuận
Sous Chef (150819) 30/09/2019 Thỏa thuận
Demis Chef de Partie (150819) 30/09/2019 Thỏa thuận
Cashier/ Thu ngân (150819) 30/09/2019 Thỏa thuận

Đánh giá nhà tuyển dụng

Thống kê kết quả liên hệ của nhà tuyển dụng Số lượt Thời gian liên hệ gần nhất
Liên hệ thành công 0 Chưa có
Liên hệ không thành công 0 Chưa có
Không chuyên nghiệp 0 Chưa có

ĐÁNH GIÁ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

WYNDHAM GRAND KN PARADISE CAM RANH

Địa chỉ: KN Cam Ranh Co. Ltd, Long Beach, Cam Ranh Peninsula, Cam Nghia Ward, Khanh Hoa Province, 650000, Vietnam

Điện thoại: +84 258 6225 222

Website: https://www.wyndhamhotels.com/wyndham-rewards