Human Resources Officer (Male only)/ Nhân viên nhân sự

Hotel Nikko Hai Phong

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

1.1 To assist in ensuring that the departmental operational budget is strictly adhered to and that all expenses are strictly controlled;

Để hỗ trợ trong việc đảm bảo ngân sách hoạt động của bộ phận được tuân thủ nghiêm ngặt và mọi chi phí đều được kiểm soát chặt chẽ;

1.2 To be responsible for the most effective, efficient and creative Recruitment and Selection process;

Chịu trách nhiệm về quy trình Tuyển dụng và Tuyển chọn hiệu quả, hiệu quả và sáng tạo nhất;

1.3 To assist the Human Resources Manager/ Asst. HRM in building up and maintain recruitment channels;

Để hỗ trợ quản lý nhân sự / Trợ lý quản lý nhân sự trong việc xây dựng và duy trì các kênh tuyển dụng;

1.4 To participate in recruitment process by screening job application profiles, arranging interviews, making reference checks, etc.

Để tham gia vào quá trình tuyển dụng bằng cách sàng lọc hồ sơ xin việc, sắp xếp các cuộc phỏng vấn, làm kiểm tra tham khảo, v.v.

1.5 To maintain active filling system of potential job candidates for future use;

Để duy trì hệ thống lưu trữ tích cực của các ứng cử viên tiềm năng cho việc sử dụng trong tương lai;

1.6 To maintain and update the Candidate Data File for research and analysis purposes;

Để duy trì và cập nhật tệp dữ liệu ứng viên cho mục đích nghiên cứu và phân tích;

1.7 To handle all Employee check-in procedures;

Để xử lý tất cả các thủ tục đăng ký nhân viên;

1.8 To offer assistance in other HR functions when required.

Để cung cấp hỗ trợ trong các chức năng nhân sự khác khi được yêu cầu.

1.9 To assist in ensuring that the departmental operational budget is strictly adhered to and that all expenses are strictly controlled;

Để hỗ trợ trong việc đảm bảo ngân sách hoạt động của bộ phận được tuân thủ nghiêm ngặt và mọi chi phí đều được kiểm soát chặt chẽ;

1.10 To carry out the Annual Salary and Benefits Survey;

Để thực hiện khảo sát lương và lợi ích hàng năm;

1.11 To be responsible for the enrollment and termination of the employees' insurance program;

Chịu trách nhiệm về việc đăng ký và chấm dứt chương trình bảo hiểm của nhân viên;

1.12 To settle monthly payment of social insurance, health insurance & unemployment insurance;

Giải quyết thanh toán hàng tháng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế & bảo hiểm thất nghiệp;

1.13 To prepare monthly payroll as assignment;

Để chuẩn bị bảng lương hàng tháng như phân công;

1.14 To settle other non-cash benefits and cash benefits for the employees;

Để giải quyết các lợi ích không dùng tiền mặt và lợi ích tiền mặt khác cho người lao động;

1.15 To implement procedures for all HR transactions (employment, job transfer, disciplinary acts, commendation, employment termination,etc.);

Để thực hiện các thủ tục cho tất cả các giao dịch nhân sự (việc làm, chuyển việc, hành vi kỷ luật, khen thưởng, chấm dứt việc làm, v.v.);

1.16 To keep the standard of labor hygiene and labor safety of the Hotel in line with standards required by labor laws;

Giữ tiêu chuẩn vệ sinh lao động và an toàn lao động của Khách sạn phù hợp với các tiêu chuẩn theo luật lao động;

1.17 To coordinate with the Trade Union in organizing activities for employees;

Phối hợp với Công đoàn tổ chức các hoạt động cho người lao động;

1.18 A comprehensive knowledge of labor code and law on social insurance.

Có một kiến ​​thức toàn diện về luật lao động và luật về bảo hiểm xã hội.

1.19 To offer assistance in other HR functions when required.

Để cung cấp hỗ trợ trong các chức năng nhân sự khác khi được yêu cầu.

Quyền lợi được hưởng

- Competitive Salary

- Social, Health, Unemployment insurance as Vietnamese Law.

- Workmen Compensation.

- Healthcare package (applied depended on level)

- Good working environment

- Company activities & celebration.

- Annual Leave

- Bonus

Yêu cầu công việc

"Diploma or Degree of Hotel Profession (Compulsory with Expat)

Có bằng đại học hặc bằng nghề du lịch (Bắt buộc với lao động nước ngoài)"

"2 - 3 year experience on the same position of International Hotel & Resort

Có 2-3 năm kinh nghiệm trong cùng vị trí tại các khách sạn hoặc khu nghỉ mát quốc tế"

"A comprehensive knowledge of labor code and law on social insurance

Có một kiến ​​thức toàn diện về luật lao động và luật về bảo hiểm xã hội,"

"Skills in working directly with Recruitment, Benefits and Compensation.

Có kỹ năng làm việc trực tiếp với việc tuyển dụng, phúc lợi và bồi thường."

"Good English communication skill & Computer skill

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt và kỹ năng vi tính tốt"

Yêu cầu hồ sơ

- Application for Employment (issued by the Hotel)


- An authenticated copy of ID card

- An authenticated copy of permanent residence registration (or long-term temporary residence registration)

- Valid health certificate (within 6 months)

- 04 recent photo sized at 3x4cm

- Certifications/employment records relating to the job (Notarized)

- Criminal record (for some particular positions)

Contact: Gửi email

Tel: 0225 3742525

Human Resources Officer (Male only)/ Nhân viên nhân sự

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Nhân viên tiền lương và phúc lợi ( C& B officer) 31/10/2020 Thỏa thuận
Nhân Viên Hành Chính- Lễ Tân 30/08/2020 3 - 5 triệu
Chuyên viên tuyển dụng 22/07/2020 12 - 20 triệu
Thư ký buồng phòng/ Housekeeping Order Taker 31/03/2020 5 - 8 triệu
Nhân viên Hành chính Nhân sự 29/04/2020 Thỏa thuận
Tuyển nhân viên nhân sự 29/02/2020 Thỏa thuận
Chuyên Viên Nhân Sự 29/02/2020 Trên 60 triệu
Hành Chính - Nhân sự 03/02/2020 5 - 8 triệu
Chuyên viên tuyển dụng & đào tạo 30/01/2020 5 - 8 triệu
Human Resources Staff 20/01/2020 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá