Canteen Manager

Best Western Premier Sonasea Phu Quoc

Quy mô :

Phòng Nhân sự Không liên hệ Duong Bao Village, Duong To Town, Phu Quoc Island

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

• To prepare goods for canteen kitchen every day.

Chuẩn bị hàng hóa đầy đủ cho bếp căn tin hàng ngày.

• To supervise and be responsible for operating of canteen at hotel and staffhouse.

Giám sát và chịu trách nhiệm cho hoạt động của căn tin ở khách sạn và căn tin ở nhà ở của nhân viên.

• To be responsible for menu, quantitative and quality of the dishes that the team is in charge of (as initially agreed with Executive Chef and Executive Sous Chef)

Chịu trách nhiệm về thực đơn, định lượng và chất lượng món ăn do tổ mình phụ trách (theo đúng đề xuất ban đầu với Bếp trưởng và Bếp phó điều hành.

• To be responsible for Food hygiene & safety of canteen kitchen

Chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong bếp căn tin

• To guide and directly train new employees. To be responsible for fire prevention and environment in canteen kitchen area.

Hướng dẫn và trực tiếp huấn luyện nhân viên mới. Trách nhiệm về công tác PCCC và môi trường ở khu vực Bếp.

• To initiatively solve difficulties arising every day in small-scale, ask Executive Chef for advice in case the problem is beyond authority

Chủ động giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn nảy sinh hàng ngày ở quy mô nhỏ, xin ý kiến Bếp trưởng đối với các trường hợp ngoài quyền hạn.

• To report and suggest to Executive Chef and Executive Sous Chef solutions for cost reduction if necessary

Báo cáo và đề nghị ngay cho Bếp trưởng và Bếp phó điều hành biện pháp giảm chi phí sản xuất khi thấy cần thiết.

• To consult Executive Executive Chef and Executive Sous Chef with recruiting kitchen staff for the team

Tham vấn cho Bếp trưởng và Bếp phó điều hành về vấn đề tuyển nhân viên bếp cho tổ mình phụ trách.

• To directly and timely report to Executive Chef (Sous Chef, Assistant Sous Chef) the unusual issies happening in the working shift such as: broken machinery, spoilt food… to be conducted for solution.

Báo cáo trực tiếp và kịp thời với Bếp trưởng và Bếp phó điều hành những sự cố bất thường xảy ra trong ca làm việc như: máy móc hư hỏng, thực phẩm hư hỏng … để được chỉ đạo giải quyết.

• To propose purchase of new products to fulfill staff’ demands.

Đề xuất thêm các món ăn mới để đáp ứng nhu cầu của nhân viên.

Quyền lợi được hưởng

Free staff accommodation

Hỗ trợ nhà ở miễn phí

Reimburse flight ticket (or bus ticket)

Hoàn tiền vé máy bay/ tàu xe khi nhận việc

Professional environment, having chance to promote.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến

Other benefit arrcording to company policy and Law Labor.

Các chính sách về bảo hiểm, ngày nghỉ như luật lao động và quy định của công ty.

Activity: Birthday Party, Year End Party...

Các hoạt động phúc lợi cho nhân viên.

Yêu cầu công việc

Having related experience at least 2-3 years.

Có kinh nghiệm liên quan ít nhất 2 -3 năm

Having acknowlege of cuisine

Có kiến thức về ẩm thực. 

Yêu cầu hồ sơ

Directly apply on Hoteljob.vn or send CV to email: Gửi email

Lưu ý: bạn nên Tạo hồ sơ trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới bạn

Tải lên từ máy tính Xem hồ sơ tải lên

Hồ sơ mẫu Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Best Western Premier Sonasea Phu Quoc

Địa chỉ: Duong Bao Village, Duong To Town, Phu Quoc Island