Giám sát giặt ủi / Laundry Supervisor

WYNDHAM GRAND KN PARADISE CAM RANH

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

Supervise and inspect the work of laundry staff to ensure a high level of quality and productivity. Clean and store hotel linens/uniforms in a timely, organized manner to ensure that hotel’s laundry and linen needs are met. / Giám sát và kiểm tra công việc của nhân viên giặt ủi để đảm bảo chất lượng và năng suất cao. Làm sạch và lưu trữ khăn / đồng phục của khách sạn một cách kịp thời, có tổ chức để đảm bảo đáp ứng nhu cầu giặt ủi và đồ vải của khách sạn

- Oversee the implementation of laundry standards and procedures. / - Giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn và quy trình giặt ủi.

- Recommended changes to these standards and training needs on an ongoing basis. / Đề xuất thay đổi các tiêu chuẩn và nhu cầu đào tạo trên cơ sở liên tục.

- Maintain a current and thorough knowledge of all laundry systems. / - Duy trì kiến thức hiện tại và kỹ lưỡng về tất cả các hệ thống giặt ủi.

- Open and close the shift and ensure effective shift hand over. / - Mở và đóng ca và đảm bảo bàn giao ca hiệu quả.

- Management of all incoming and outgoing calls to Laundry Department. / - Quản lý tất cả các cuộc gọi đến và đi đến Phòng Giặt ủi.

- Solve employee grievances. / - Giải quyết khiếu nại của nhân viên.

- Direct task allocations and change according to volume and peak periods. / - Phân bổ nhiệm vụ trực tiếp và thay đổi theo khối lượng và thời gian cao điểm.

- Perform quality inspections. / - Thực hiện kiểm tra chất lượng.

- Prioritize VIP or difficult guests./ - Ưu tiên VIP hoặc khách khó tính.

- Liaise with Housekeeping for guest and hotel requirements. / - Liên lạc với buồng phòng cho các yêu cầu của khách và khách sạn.

- Ensure laundry valet is processed and delivered in a timely manner. / - Đảm bảo valet giặt được xử lý và giao kịp thời

- Co-ordinate special projects (e.g. equipment routine service; stock inventories). / - Phối hợp các dự án đặc biệt (ví dụ: dịch vụ thường xuyên thiết bị; hàng tồn kho).

- Manage all special requests made by guests. / - Quản lý tất cả các yêu cầu đặc biệt được thực hiện bởi khách.

- Ensure consistency within the department. - / - Đảm bảo tính thống nhất trong bộ phận.

- Supervise laundry storage areas. / - Giám sát khu vực lưu trữ đồ giặt.

- Maintain adequate stock levels. / - Duy trì mức hàng hóa đầy đủ.

- Complete stock takes as required. / - Hoàn thành hang hóa cung cấp theo yêu cầu.

- Conduct shift briefings to ensure hotel activities and operational requirements are known. / Tiến hành giao ban thay đổi để đảm bảo các hoạt động của khách sạn và các yêu cầu hoạt động được biết đến.

- Complete other tasks which assigned by the leader. / - Hoàn thành các nhiệm vụ khác được giao bởi người lãnh đạo.

Quyền lợi được hưởng

• Competitive salary/ Mức lương cạnh tranh

• Service charge (after Resort opens)/ Phí phục vụ (Sau khi khai Trương Resort)

• Duty meals/ Phụ cấp ăn ca

• Transportation return Nha Trang to Cam Ranh/ Xe đưa đón từ Nha Trang – Cam Ranh và ngược lại

• Accommodation provided in KN Paradise for non-local employees (Limited availability)/ Kí túc xá cho những nhân viên tạm trú (Số lượng phòng có hạn)

• Discounted accommodation in 9,200 Hotels and Resorts worldwide/ Giảm giá khi lưu trú tại 9200 khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên toàn thế giới.

• Social insurance, health insurance and unemployment insurance/ Tham gia BHXH, BHYT và BHTN

• Annual bonus (paid before Tet Holiday)/ Thưởng Tết(Được trả trước Tết)

• Annual salary review/ Xem xét, đánh giá và tăng lương hàng năm

• Employee rewards program for excellence in service to guest and to colleagues/ Chương trình khen thưởng cho nhân viên xuất sắc trong mảng dịch vụ khách hàng và quan hệ đồng nghiệp.

Yêu cầu công việc

- Good communication skills. / - Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Proficient in the use of Microsoft Office. / - Thành thạo sử dụng Microsoft Office.

- Organizational and training abilities. / - Khả năng tổ chức và đào tạo

- High School or Vocational Certification in Textile, Hotel Management or related field. / Chứng nhận trung học hoặc dạy nghề trong ngành dệt, quản lý khách sạn hoặc lĩnh vực liên quan.

- 2 years laundry experience preferably in a hotel of similar size and complexity and including supervisory experience or training. / - 2 năm kinh nghiệm giặt ủi tốt nhất là trong một khách sạn có quy mô và độ phức tạp tương tự và bao gồm kinh nghiệm giám sát hoặc đào tạo.

- Type and level of experience required may vary slightly based on size and complexity of operation. / - Loại và mức độ kinh nghiệm cần thiết có thể thay đổi một chút dựa trên kích thước và độ phức tạp của hoạt động.

Yêu cầu hồ sơ

CONTACT INFORMATION/ THÔNG TIN LIÊN HỆ

Email: hrc @ wyndhamgrandcamranh.com

Phone number : 0258 3999 288 – Ext. 8434 – HR Department.

Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh Hotel / - KN Cam Ranh Co. Ltd., Long Beach, Cam Ranh Peninsula, Cam Nghia Ward, Khanh Hoa Province, 650000, Vietnam

Khách sạn Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh, Bãi Dài, TP. Cam Ranh, P. Cam Nghĩa, Khánh Hòa, Viet Nam.

Giám sát giặt ủi / Laundry Supervisor

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Không có tin tuyển dụng nào trong gian.

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá