LAUNDRY ATTENDANT/ Nhân viên Giặt là

Hotel Nikko Hai Phong

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

1. Responsible for picking up and delivery of in-house guest laundry.

Chịu trách nhiệm nhận và giao đồ giặt cho khách ở tại khách sạn.

2. Responsible to collect and deliver outside guest laundry / dry cleaning.

Chịu trách nhiệm thu gom và giao đồ giặt bên ngoài / giặt khô.

3. Check all items for damage or stains and take appropriate action to rectify these issues.

Kiểm tra tất cả các đồ giặt là để tìm xem có vấn đề gì về việc đồ bị hư hỏng hoặc có vết bẩn và có hành động thích hợp để khắc phục những vấn đề này.

4. Report immediately to the superiors in case any valuable items like cash, jewellery, credit cards etc. found in guests cloth pockets.

Báo cáo ngay cho cấp trên trong trường hợp có bất kỳ món đồ có giá trị nào như tiền mặt, đồ trang sức, thẻ tín dụng, vv được tìm thấy trong túi quần/áo của khách.

5. Once processed, neatly fold or hangs the clothing as requested by the guest on the laundry sheet.

Sau khi xử lý, gấp gọn gàng hoặc treo quần áo theo yêu cầu của khách trên tờ phiếu giặt là.

6. Sorts clean towels, rugs and robes.

Phân loại khăn sạch, thảm và áo choàng

7. Places folded product on appropriate rack.

Đặt sản phẩm gấp trên giá thích hợp.

8. Reports any damage or deficiencies in the laundried items to the laundry Supervisor / Manager.

Báo cáo mọi hư hỏng hoặc thiếu sót về các đồ giặt ủi cho Giám sát / Quản lý giặt ủi.

9. Assist in inventories and attend all departmental training as informed and scheduled by the Manager.

Hỗ trợ kiểm kê hàng và tham dự tất cả các khóa đào tạo của bộ phận theo thông báo và lịch trình của người Quản lý.

10. Responsibility include, but are not limited to, performing and coordinating a variety of duties and tasks assigned by the Executive Housekeeper.

Có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của mình và thực hiện, điều phối các nhiệm vụ khác được giao bởi Trưởng bộ phận Buồng phòng.

Quyền lợi được hưởng

- Competitive Salary

- Social, Health, Unemployment insurance as Vietnamese Law

- Workmen Compensation.

- Healthcare package (applied depended on level)

- Good working environment

- Company activities & celebration.

- Annual Leave

- Bonus

Yêu cầu công việc

1. High School or Intermediate or Equivalent preferred. Basis computer knowledge and working experience with laundry machines.

Tốt nghiệp trung học hoặc trung cấp hoặc tương đương. Có kiến thức cơ bản về máy tính và kinh nghiệm làm việc với máy giặt.

2. Previous experience in a hotel laundry / linen department, with minimum 1 to 2 years of experience in large laundry operations of 4 to 5 Star or branded hotels.

Có kinh nghiệm trước đây trong bộ phận giặt ủi / đồ vải khách sạn, với tối thiểu 1 đến 2 năm kinh nghiệm trong các hoạt động giặt ủi lớn từ 4 đến 5 sao hoặc các khách sạn có thương hiệu.

3. Basic tailoring experience or sewing skills.

Kinh nghiệm may cơ bản hoặc kỹ năng may.

4. Taking Responsibility.

Chịu trách nhiệm.

5. Recognizing Differences and eye for detail.

Nhận biết sự khách biệt và có cái nhìn chi tiết

6. Understanding of Laundry machines and chemicals.

Hiểu biết về các loại máy giặt và hóa chất giặt là.

7. Ability to work under pressure

Có khả năng chịu áp lực trong công việc

Yêu cầu hồ sơ

- Application for Employment (issued by the Hotel)

-  An authenticated copy of ID card

- An authenticated copy of permanent residence registration (or long-term temporary residence registration)

- Valid health certificate (within 6 months)

- 04 recent photo sized at 3x4cm

- Certifications/employment records relating to the job (Notarized)

- Criminal record (for some particular positions)

Contact: Gửi email

Tel: 0225 3742525

LAUNDRY ATTENDANT/ Nhân viên Giặt là

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá