Cluster Chief Security

ibis Styles Hotel Vũng Tàu

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

This position is responsible in ensuring a safe environment for the hotels’ employees and guests, and safeguards the assets of the hotels (Mercure Vung Tau and ibis Styles Vung Tau). Cluster Security Manager assists the Management, employees and guests in every way that is consistent with the protection and prevention objectives. He/she also supervises and trains the security team.

Vị trí này có trách nhiệm đảm bảo một môi trường an toàn cho nhân viên khách sạn và khách, và bảo vệ tài sản của các khách sạn (Mercure Vũng Tàu và ibis Styles Vũng Tàu). Trưởng bộ phận An ninh cụm hỗ trợ Ban quản lý, nhân viên và khách theo những cách phù hợp với các mục tiêu bảo vệ và ngăn ngừa, giám sát và huấn luyện đội bảo vệ.

Quyền lợi được hưởng

An international & dynamic working environment

44 working hours & 02 days off per week

100% salary & service charge during probation time

13th month salary

Chance to access learning & development programs by AccorHotels

Staff Activities: Birthday, Outing Trip, GM Table, Planet 21, RiiSE program, etc

Môi trường làm việc quốc tế & năng động

44 giờ làm việc & 02 ngày nghỉ hàng tuần

100% lương & phí dịch vụ trong giai đoạn thử việc

Lương tháng 13

Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo & phát triển của AccorHotels

Các hoạt động dành cho nhân viên: Sinh nhật, Dã ngoại, Ăn trưa cùng Tổng quản lý, Planet 21, RiiSE program,...

Yêu cầu công việc

• Certificates in Fire Safety Management (Commercial Building), National Skills Recognition System, CPR and First Aid Management.

Chứng chỉ Quản lý An toàn Phòng cháy (Tòa nhà Thương mại), Hệ thống Công nhận Kỹ năng Quốc gia, CPR và Quản lý Sơ cứu.

• Minimum 3 years of relevant experience in a similar capacity.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm liên quan trong một khả năng tương tự.

• Good reading, writing and oral proficiency in English language.

Đọc, viết và nói thành thạo tiếng Anh.

Competencies - Năng lực

• Strong leadership, interpersonal and training skills.

Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và đào tạo tốt.

• Good communication skills.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

• Honest with a high level of integrity.

Trung thực với mức độ toàn vẹn cao.

• Ability to remain calm and react fast to situations.

Khả năng giữ bình tĩnh và phản ứng nhanh với các tình huống.

Yêu cầu hồ sơ

Please send your updated CVs to Talent & Culture Department via:

Address: 117 Thuy Van street, Thang Tam ward, Vung Tau city or our E-mail

Vui lòng gửi Hồ sơ mới nhất của bạn đến Phòng Nhân tài & Văn hóa qua: 

Địa chỉ: 117 đường Thùy Vân, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu hoặc E-mail của chúng tôi

Cluster Chief Security

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Engineering Staff (Carpenter & Painter) 31/07/2020 Thỏa thuận
Room Attendant 31/07/2020 Thỏa thuận
Assistant Chief Engineer 31/07/2020 Thỏa thuận
Cluster Hygiene Manager 31/07/2020 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá