Driver

ibis Styles Hotel Vũng Tàu

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

Be responsible for driving hotel vehicles in accordance with the local traffic Rules and Regulations, following the hotel’s policies and procedures whilst maximizing guest’s satisfaction and safety.

Chịu trách nhiệm điều khiển xe khách sạn theo quy định của luật giao thông địa phương, theo các chính sách và quy trình của khách sạn để tối đa hóa sự hài lòng và an toàn của khách.

To promote the desired work culture and values of trust, integrity and respect, following the Accor Brand ethos.

Để thúc đẩy văn hóa làm việc và giá trị của sự tin tưởng, chính trực và tôn trọng, theo đúng chuẩn của thương hiệu Accor.

Quyền lợi được hưởng

An international & dynamic working environment

44 working hours & 02 days off per week

100% salary & service charge during probation time

13th month salary

Chance to access learning & development programs by AccorHotels

Staff Activities: Birthday, Outing Trip, GM Table, Planet 21, RiiSE program, etc

Môi trường làm việc quốc tế & năng động

44 giờ làm việc & 02 ngày nghỉ hàng tuần

100% lương & phí dịch vụ trong giai đoạn thử việc

Lương tháng 13

Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo & phát triển của AccorHotels

Các hoạt động dành cho nhân viên: Sinh nhật, Dã ngoại, Ăn trưa cùng Tổng quản lý, Planet 21, RiiSE program,...

Yêu cầu công việc

 To maintain appropriate standards of conduct, dress, hygiene, uniform and appearance.

Duy trì các tiêu chuẩn ứng xử, trang phục, vệ sinh và diện mạo bên ngoài.

 To maintain assigned vehicle(s) in a safe operating condition.

Duy trì phương tiện được bàn giao luôn trong điều kiện hoạt động an toàn.

 Be responsible for driving their vehicle in a safe and professional manner.

Chịu trách nhiệm điều khiển xe một cách an toàn và chuyên nghiệp.

 Be responsible for ensuring all necessary precautions are taken to prevent damage and theft of the vehicle.

Chịu trách nhiệm đảm bảo tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để ngăn chặn việc hư hỏng và mất cắp có thể xảy ra.

 To ensures all interactions with guests/ staff are handled professionally and with care adhering to hotel policies and procedure.

Đảm bảo tất cả sự tương tác với khách/đồng nghiệp luôn được xử lý một cách chuyên nghiệp cũng như tuân thủ đúng qui trình và nội qui của khách sạn.

 To ensure a strong and extensive knowledge of the local area

Đảm bảo kiến thức sâu rộng về khu vực đia phương.

Yêu cầu hồ sơ

Please send your updated CVs to Talent & Culture Department via:

Address: 117 Thuy Van street, Thang Tam ward, Vung Tau city or our E-mail

Vui lòng gửi Hồ sơ mới nhất của bạn đến Phòng Nhân tài & Văn hóa qua: 

Địa chỉ: 117 đường Thùy Vân, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu hoặc E-mail của chúng tôi

Driver

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Engineering Staff (Carpenter & Painter) 31/07/2020 Thỏa thuận
Room Attendant 31/07/2020 Thỏa thuận
Assistant Chief Engineer 31/07/2020 Thỏa thuận
Cluster Hygiene Manager 31/07/2020 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá