{AKYN HOSPITALITY GROUP} tuyển dụng Legal Manager làm việc tại TPHCM

The Secret Con Dao Hotel

Quy mô : 100 - 499

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

1. Pháp lý Doanh nghiệp/ Corporate Legal Control

 Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ, ban hành nội quy, quy chế của Công ty.

 Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của Công ty.

 Cập nhật kịp thời và chính xác các văn bản Pháp luật, chính sách liên quan đến tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

 Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của Công ty đều thực hiện theo đúng pháp luật liên quan.

 Quản lý các nguồn lực kinh doanh và phân bổ ngân sách cho hoạt động pháp lý của công ty.

 TP Pháp lý được giao nhiệm vụ thực hiện các quy trình pháp lý quan trọng liên quan đến soạn thảo pháp lý, đàm phán và thỏa thuận kinh doanh.

 Tham gia soạn thảo/xem xét, đóng góp ý kiến, dự báo các rủi ro về mặt pháp lý đối với các tài liệu Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý của Công ty, Giấy ủy quyền, Hợp đồng, Thoả thuận giao dịch, Biên bản ghi nhớ và các tài liệu giao dịch khác liên quan đến hợp tác đầu tư giữa Công ty và các Bên liên quan.

 Chỉ đạo và giám sát trong tất cả các vấn đề pháp lý của công ty.

 Đảm bảo tất cả các cáo buộc về hành vi sai trái pháp lý được báo cáo kịp thời cho Tổng Giám đốc trong nỗ lực duy trì tính toàn vẹn trong công ty.

 Tham gia thẩm định tính pháp lý của các văn bản do Tổng Giám đốc ban hành.

 Trực tiếp làm việc với các cơ quan pháp luật và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến pháp luật.

 Quản lý rủi ro pháp lý trong công ty bằng cách chịu trách nhiệm cung cấp tư vấn pháp lý cho lãnh đạo cấp cao của công ty về chiến lược và hoạt động, hỗ trợ trong việc quản lý các vấn đề kiện tụng như tranh chấp hợp đồng và trách nhiệm sản phẩm.

Corporate Legal Control.

 Participating in developing, amending and supplementing the charter, promulgating internal rules and regulations of the Company.

 Monitoring and inspecting the implementation of the Company's laws, rules, rules, regulations.

 Timely and accurately updating legal documents, policies related to the organization and production and business activities of the Company.

 Ensure that all activities of the Company comply with relevant laws.

 Managing business resources and allocating budgets for the company's legal activities.

 The Legal Manager is responsible for legal processes related to legal drafting, negotiations and business agreements.

 Participate in drafting / reviewing, commenting and forecasting legal risks to documents of the Company's Charter, Company's Management Regulations, Power of Attorney, Contracts, Agreements transactions, memorandums, and other transaction documents related to investment cooperation between the Company and the Related Parties.

 Directing and supervising all legal matters of the company.

 Ensuring all allegations of legal misconduct are promptly reported to the CEO in an effort to maintain integrity within the company.

 Participate in evaluating the legality of documents issued by the CEO.

 Directly working with the law authorities and solving arising problems related to the law.

 Manage legal risks within the company by being responsible for providing legal advice to senior executives on strategy and operations, assisting in managing litigation issues such as disputes contract and product liability.

2. Pháp lý lao động người nước ngoài/ Foreigner staffs’ legislation

 Thay mặt Công ty để tiến hành các thủ tục pháp lý trong quá trình khiếu nại, tranh chấp và các tố tụng pháp lý có liên quan.

Foreigner's labor legislation.

 On behalf of the Company to conduct legal procedures in the process of complaints, disputes and related legal proceedings.

3. Giấy phép dịch vụ đặc biệt/ Special license, service contracts.

 Soạn thảo, xem xét và thẩm định tính hợp pháp, pháp lý của các văn bản, hợp đồng ký kết của Công ty, tham gia thương lượng đàm phán với đối tác, nhà thầu.

Special license, service contracts.

 Drafting, reviewing and evaluating the legality, legality of documents, contracts signed by the Company, participating in negotiating with partners, contractors.

Quyền lợi được hưởng

Bạn sẽ NHẬN được những gì?

1. Thưởng tháng lương 13 ( tùy vào tình hình kinh doanh)

2. Bảo hiểm xã hội theo qui định

3. Tiền ăn trưa

4. Team building, thưởng các dịch lễ, tết, 

5. Du lịch, khám sức khỏe định kỳ.

6.. Phát triển nghề nghiệp trong tập đoàn 

Yêu cầu công việc

Trình độ học vấn

Education Cử nhân/ Thạc sỹ trong ngành: Luật

Bachelor / Master's degree in Law University

Chuyên môn/ Profession Luật, Luật kinh tế hoặc Luật xây dựng/ General Law, Business Law or Construction Law.

Ngoại ngữ/ Language Sử dụng ngôn ngữ tiếng anh thành thạo trong công việc hàng ngày, tiếng anh chuyên nghành Luật trong soạn thảo văn bản.

Proficient in English in everyday tasks, English in Law field for composing documents.

Vi tính/ Computer Vi tính văn phòng Word, Excel/Office Word, Excel.

Kinh nghiệm/ Experience Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm pháp lý về lĩnh vực quản lý nhà hàng, khách sạn hoặc BĐS.

Having at least 3-5 years of legal experience in the field of restaurant and hotel management or Real Estate.

Kỹ năng/ Skill Kỹ năng giải quyết xung đột/ Conflict resolution skills.

Khả năng hoạch định, tổ chức và giám sát tiến độ công việc/ Ability to plan, organize and supervise the progress of work.

Kỹ năng giao tiếp tốt/ Strong interpersonal skills.

Khả năng giám sát và kiểm soát ngân sách/ the ability to monitor and control budgets.

Các yêu cầu khác/ Others Sẵn sàng đi công tác xa khi cần/ Willing to travel.

Yêu cầu hồ sơ

- Nộp hồ sơ trực tiếp qua hoteljob.vn, hoặc Gửi email

{AKYN HOSPITALITY GROUP} tuyển dụng Legal Manager làm việc tại TPHCM

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá