Chef De Partie - Japanese Restaurant

Hotel Nikko Hai Phong

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

1./ Daily checks all personnel in regard to hygiene and reposts any difficulties to Japanese Speciality Chef for proper kitchen.

Hàng ngày kiểm tra tất cả các nhân viên về vấn đề vệ sinh và báo cáo bất kì vấn đề gây trở ngại cho bếp trưởng theo quy định của nhà bếp.

2./ Organize and direct the daily kitchen work,monitor,the food quality,make the high quality of dishes according to the stipulated cost,meet all the requirement of the guest.

Tổ chức và chỉ đạo công việc trong bếp hàng ngày,giám sát chất lượng thực phẩm,đáp ứng chất lượng món ăn theo chi phí quy định và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng

3./ To requisite necessary products in advance to ensure a smooth and uninterrupted operation.

Yêu cầu các sản phẩm cần thiết để đảm bảo hoạt động trơn tru và không bị gián đoạn.

4./ Assist Japanese Speciality Chef to make daily menu and kitchen menu.

Hỗ trợ bếp trưởng nhà hàng Nhật để làm thực đơn hàng ngày và thực đơn nhà bếp.

5./Conducts trainning classes in regard to food preparation techniques and standards in conjunction with Japanese.

Thực hiện các lớp đào tạo liên quan đến các kĩ thuật và tiêu chuẩn chế biến thực phẩm kết hợp với bếp trưởng.

6./ Assist Japanese Speciality Chef to make duty roaster.

Hỗ trợ bếp trưởng Nhật làm các nhiệm vụ được giao.

7./ Not limidted to the above,be sure to follow the instructions of the Japanese Speciality Chef.

Không được làm tùy ý, hãy chắc chắn làm theo sự hướng dẫn của đầu bếp.

8./ Be sure to follow the SOP of hishou restaurant.

Hãy chắc chắn tuân theo SOP của nhà hàng Hishou.

Quyền lợi được hưởng

- Competitive Salary

- Social, Health, Unemployment insurance as Vietnamese Law.

- Workmen Compensation.

- Healthcare package (applied depended on level)

- Good working environment

- Company activities & celebration.

- Annual Leave

- Bonus

Yêu cầu công việc

- 2 - 3 year experiences is preferred

- Can communicate in Japanese

- Friendly, patient, proactive, organized and highly responsible.


Yêu cầu hồ sơ

- Application for Employment (issued by the Hotel)

-  An authenticated copy of ID card

- An authenticated copy of permanent residence registration (or long-term temporary residence registration)

- Valid health certificate (within 6 months)

- 04 recent photo sized at 3x4cm

- Certifications/employment records relating to the job (Notarized)

- Criminal record (for some particular positions)

Contact: Gửi email

Tel: 0225 3742525

Chef De Partie - Japanese Restaurant

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
nhân viên giám sát bếp 15/11/2020 Thỏa thuận
GIÁM SÁT BẾP 30/10/2020 Thỏa thuận
Western Chef De Parties 30/10/2020 Thỏa thuận
Giám sát Tiệc 30/06/2020 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá