Marketing Supervisor

Hotel Nikko Hai Phong

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

1. Support the Marcom Manager in overseeing the department’s operation

Hỗ trợ quản lý trong việc giám sát hoạt động của team.

2. Plan advertising and promotional campaigns for all products or general services or a variety of media (Social Media, Printing Material, etc…);"

Lập kế hoạch cho các chiến dịch quảng cáo và quảng cáo cho tất cả các sản phẩm hoặc dịch vụ chung hoặc nhiều phương tiện truyền thông (Truyền thông xã hội, Tài liệu in ấn, v.v.)

3. Organize and attend marketing activities or events to raise hotel brand awareness;"

Tổ chức và tham gia các hoạt động marketing hoặc sự kiện nhằm nâng cao nhận biết biết thương hiệu của khách sạn.

4. Conduct market research to identify opportunities for promotion and growth

Tiến hành nghiên cứu thị trường và xác định cơ hội cho việc thúc đẩy bán hàng và tăng doanh thu.

5. Be creative with images and videos for social exposures with up-market tools

Sáng tạo với hình ảnh và video trên các kênh mạng xã hội để tiếp cận thị trường

6. Manage and ensure the success and relationship of social media agencies or vendors when necessary

Quản lý và đảm bảo sự thành công và mối quan hệ của các cơ quan truyền thông xã hội hoặc nhà cung cấp khi cần thiết.

7. Implement other works under the instruction of the Director of S&M related to Marketing and Communication tasks.

Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự chỉ đạo của Giám đốc kinh doanh và marketing liên quan tới hoạt động của team.

Quyền lợi được hưởng

- Competitive Salary- Social, Health, Unemployment insurance as Vietnamese Law.

- Workmen Compensation.

- Healthcare package (applied depended on level)

- Good working environment

- Company activities & celebration.

- Annual Leave

- Bonus

Yêu cầu công việc

Experience in events management, publishing, advertising.

Có kinh nghiệm trong quản lý sự kiện, xuất bản, quảng cáo

Extensive marketing and brand development experience in publishing or information management.

Kinh nghiệm marketing và phát triển thương hiệu sâu rộng trong xuất bản hoặc quản lý thông tin

Have good experience of managing budgets.

Có kinh nghiệm quản lý ngân sách

Good management skills, must be highly motivated and creative, and able to communicate effectively.

Kỹ năng lãnh đạo tốt, phải có động lực cao và sáng tạo, và có khả năng giao tiếp hiệu quả

Strong computer skills, websites, email and other media promotions

Kỹ năng máy tính tốt, từ trang web, email và các phương tiện truyền thông media khác

Good at English skills

Kỹ năng Tiếng Anh tốt


Yêu cầu hồ sơ

- Application for Employment (issued by the Hotel)-  An authenticated copy of ID card

- An authenticated copy of permanent residence registration (or long-term temporary residence registration)

- Valid health certificate (within 6 months)

- 04 recent photo sized at 3x4cm

- Certifications/employment records relating to the job (Notarized)

- Criminal record (for some particular positions)

Contact: Gửi email

Tel: 0225 3742525

Marketing Supervisor

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Sales Executive 30/04/2020 12 - 20 triệu
Tuyển trưởng nhóm Kinh Doanh tour Nội Địa//Outbound 15/01/2020 Thỏa thuận
Sales supervisor 31/10/2019 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá