Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

Khảo sát ý kiến khách hàng về giao diện mới của Hoteljob.vn: Tại đây

1140 400
18569 1

Engineering Secretary - Thư ký bộ phận kỹ thuật at Novotel Hạ Long Bay Hotel

 • Hạn nộp: 15/12/2021
 • Mức lương: 5 - 8 triệu

Thông tin cơ bản

Số lượng
1
Nơi làm việc
Thành Phố Hạ Long - Quảng Ninh
Giờ làm việc
Giờ hành chính
Cập nhật
20/11/2021 11:08

Mô tả công việc

 • 1. Record all information from the supplier and maintenance request from other department (public area) into Engineering logbook.
 • Ghi lại tất cả thông tin từ nhà cung cấp và yêu cầu bảo trì từ bộ phận khác (khu vực chung) vào sổ nhật ký Bộ phận Kỹ thuật.
 • 2. Prepare all checklist form for technician.
 • Chuẩn bị các biên bản kiểm tra cho nhân viên kĩ thuật.
 • 3. Enter index of electricity, water consumption regard to hotel block into computer.
 • Nhập chỉ số điện, nước tiêu thụ của khách sạn vào máy tính.
 • 4. Calculate the electricity, water consumption each day based on checklist from technician.
 • Tính toán lượng điện, nước tiêu thụ hàng ngày dựa trên biên bản kiểm tra của nhân viên kĩ thuật.
 • 5. Follow up the work orders which has not completed yet.
 • Theo dõi các đơn đặt hàng chưa hoàn thành.
 • 6. Follow up the defect list which has not completed yet.
 • Theo dõi những việc còn tồn đọng.
 • 7. Follow up BEO schedule every day and report for Engineer Supervisor or Chief Engineer when have task belong to Engineering Department.
 • Theo dõi lịch BEO hàng ngày và báo lại cho Giám sát Kĩ thuật hoặc Trưởng Bộ phận Kĩ thuật khi có nhiệm vụ thuộc Bộ phận Kĩ thuật.
 • 8. Follow up material, accessory in engineering store and propose order on MC when material nearly over in store.
 • Theo dõi vật tư, thiết bị trong kho kỹ thuật và đề xuất mua hàng trên MC khi vật tư gần hết trong kho.
 • 9. Order material in MC system, monitor order time, import, export time.
 • Đặt mua vật tư thiết bị trong hệ thống MC, theo dõi thời gian đặt hàng, nhập, xuất.
 • 10. Contact with the contractor or supplier for coming to warranty equipment
 • Liên hệ với nhà thầu hoặc nhà cung cấp để đến bảo hành thiết bị.
 • 11. Remind the supplier return equipment when they take out for warranty
 • Nhắc nhở nhà cung cấp trả lại thiết bị khi họ mang đi bảo hành.
 • 12. Support the purchasing department find quotation.
 • Hỗ trợ phòng mua hàng tìm báo giá.
 • 13. Arrange the file documents relating technical on shelf.
 • Sắp xếp các tài liệu có liên quan đến kĩ thuật
 • 14. On behalf of Chief Engineer, Supervisor attending the brief when the both are absent.
 • Thay mặt Trưởng Bộ phận, Giám sát tham gia họp giao ban khi cả hai đều vắng mặt.
 • 15. Make a Duty Roster for team and send the meal registration list for Human Resource.
 • Lập bảng phân công nhiệm vụ và gửi danh sách đăng ký ăn cơm cho phòng Nhân sự.
 • 16. Inventory storage with accounting department.
 • Kiểm kê hàng tồn kho với phòng Kế toán.
 • 17. Synthetic the work shifts, send attendance record, work shifts for HR team.
 • Tổng hợp các ca làm việc, gửi bảng điểm danh, ca làm việc cho phòng Nhân sự.
 • 18. Send water sample to Purchasing room in order to send to inspection center (Accor hotel).
 • Gửi các mẫu nước đến Phòng Mua hàng để gửi đến Trung tâm Kiểm nghiệm (thuộc Accor).
 • 19. Receiving and check again entire report regard to general technical management.
 • Tiếp nhận và kiểm tra lại toàn bộ báo cáo về quản lý kỹ thuật chung.
 • 20. Send Engineering report monthly to Engineer Supervisor.
 • Gửi báo cáo Kĩ thuật hàng tháng cho Giám sát Kĩ thuật
 • 21. Submit P&L report, report energy consumption monthly to Financial Controller, report Accor energy consumption monthly for Accor team.
 • Gửi báo cáo P&L, báo cáo tiêu thụ năng lượng hàng tháng cho Giám đốc Tài chính, báo cáo tiêu thụ năng lượng hàng tháng cho Accor.
 • 22. Send Electricity consumption monthly to Chief Engineer.
 • Gửi báo cáo tiêu thụ năng lượng hàng tháng cho Trưởng Bộ phận Kĩ thuật
 • 23. Send index regard to water, power main reading, LPG consumption monthly to Chief Engineer.
 • Gửi chỉ số liên quan đến nước, chỉ số điện, lượng tiêu thụ LPG hàng tháng cho Trưởng Bộ phận Kĩ thuật.
 • 24. Complete the InterReact report and send to Accor team.
 • Hoàn thành báo cáo InterReact và gửi cho Accor.
 • 25. Monitor PPM schedule and reporting for Supervisor, Assistant Chief Engineer and Chief Engineer.
 • Theo dõi kế hoạch PPM và báo cáo cho Giám sát, Thư ký Kĩ thuật và Trưởng Bộ phận Kĩ thuật.

Quyền lợi được hưởng

 • Develop your talent trough learning programs by Accor Academy.
 • Employee benefit card offering discounted rates in Accor Hotels worldwide.

Yêu cầu công việc

 • Advanced level of English.
 • Good at Communication skills.
 • Good organizational and multitasking abilities
 • Relevant University Degree preferred

Yêu cầu hồ sơ

 • Apply on Hoteljob.vn
 • Or submit your CV through Email Nộp hồ sơ 
 • Or contact phone number: 0357.996.331
Chia sẻ:

Nộp hồ sơ ứng tuyển

Lưu ý: Bạn nên Tạo hồ sơ trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới bạn

Tải lên từ máy tính

Hồ sơ mẫu Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

Tải lên từ máy tính

Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá:

 • Quy mô: 500 - 999
 • Yen Tu Special Nation Relic, Uong Bi city, Quang Ninh province
 • https://www.legacyyentu.com/
 • Established in 2001, Tung Lam Development Joint Stock Company (owning company of Novotel Ha Long Bay and Legacy Yen Tu MGallery) currently provides hospitality services at Yen Tu Mountain, a destination in Quang Ninh province which offers authentic experiences and captivating insights into Vietnam’s history, culture and spirit. The company’s operation includes cable car transportation, hotels, restaurants & café, retailed shops, and other MICE facilities.

Thông tin liên hệ

Mã QR giới thiệu