Chức danh Địa điểm Ngày kết thúc Mức lương
Legacy Yen Tu, Mgallery By Sofitel. Accorhotels - Commis 1 (Bếp Chính 1) Quảng Ninh 15/05/2019 Thỏa thuận
Legacy Yen Tu, Mgallery By Sofitel. Accorhotels - Demi Chef (Tổ Phó Bếp) Quảng Ninh 15/05/2019 Thỏa thuận
Legacy Yen Tu Mgallery By Sofitel. Accor Hotels - Pastry Chef Quảng Ninh 31/05/2019 Thỏa thuận
Legacy Yen Tu Mgallery By Sofitel. Accor Hotel - Nhân Viên Kỹ Thuật Bể Bơi Quảng Ninh 30/04/2019 Thỏa thuận
Legacy Yen Tu, Mgallery By Sofitel. Accorhotels - Restaurant Supervisor Quảng Ninh 30/04/2019 Thỏa thuận
Sales Manager In Hanoi Hà Nội 30/04/2019 Thỏa thuận
Sales Manager In Hcmc HCMC 29/05/2019 Thỏa thuận
Mgallery - Sales Managers – Leisure (Local/intl.) + Corp. & Mice Hà Nội 30/04/2019 Thỏa thuận
Legacy Yen Tu Mgallery By Sofitel. Accor Hotel - Purchasing Manager Quảng Ninh 30/04/2019 Thỏa thuận
Training Manager (L&d Manager) Quảng Ninh 30/04/2019 Thỏa thuận
Legacy Yen Tu, Mgallery By Sofitel. Accorhotels - Housekeeping Supervisor Quảng Ninh 30/04/2019 Thỏa thuận
Legacy Yen Tu, Mgallery By Sofitel. Accorhotels - Reservation Manager Quảng Ninh 30/04/2019 Thỏa thuận
Legacy Yen Tu, Mgallery By Sofitel. Accorhotels - Receptionist Quảng Ninh 30/04/2019 Thỏa thuận
Legacy Yen Tu, Mgallery By Sofitel. Accorhotels - Nv Bếp Bánh/baker Quảng Ninh 30/04/2019 Thỏa thuận
Tung Lam Development Jsc - Human Resources Manager (Based In Yen Tu/ha Long – Quang Ninh) Quảng Ninh 15/05/2019 Thỏa thuận
Legacy Yen Tu, Mgallery By Sofitel. Accorhotels - Yoga Instructor Quảng Ninh 30/04/2019 Thỏa thuận
Legacy Yen Tu, Mgallery By Sofitel. Accorhotels - Income Audit (Nv Kế Toán Doanh Thu) Quảng Ninh 15/05/2019 Thỏa thuận
Legacy Yen Tu, Mgallery By Sofitel. Accorhotels - Wellness Manager Quảng Ninh 30/04/2019 Thỏa thuận
Legacy Yen Tu, Mgallery By Sofitel. Accorhotels - Restaurant Captain Quảng Ninh 30/04/2019 Thỏa thuận
Legacy Yen Tu Mgallery By Sofitel. Accor Hotels - Cluster Director Of Marketing Quảng Ninh 30/04/2019 Thỏa thuận

Đánh giá nhà tuyển dụng

Thống kê kết quả liên hệ của nhà tuyển dụng Số lượt Thời gian liên hệ gần nhất
Liên hệ thành công 0 Chưa có
Liên hệ không thành công 0 Chưa có
Không chuyên nghiệp 0 Chưa có

ĐÁNH GIÁ

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG

Theo dõi Nhà tuyển dụng này
Ngày tạo gian : 25/01/2018

Quy mô : 500 - 999

Established in 2001, Tung Lam Development Joint Stock Company (owning company of Novotel Ha Long Bay and Legacy Yen Tu MGallery by Sofitel) currently provides hospitality services at Yen Tu Mountain, a destination in Quang Ninh province which offers authentic experiences and captivating insights into Vietnam’s history, culture and spirit. The company’s operation includes cable car transportation, hotels, restaurants & café, retailed shops, and other MICE facilities.

Xem tất cả các vị trí tuyển dụng khác

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Legacy Yen Tu MGallery by Sofitel. Accor Hotels

Địa chỉ: Yen Tu Special Nation Relic, Uong Bi city, Quang Ninh province

Điện thoại: 0203 6259888, ext. No 5020, 5023

Website: yentutunglam.com.vn