Hoteljob MV: "Tôi Là Nhân Viên Khách Sạn": Xem Ngay

Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

1140 400
22114 1

Officer, Warehouse

 • Hạn nộp: 30/06/2024
 • Mức lương: Thỏa thuận

Thông tin cơ bản

Số lượng
1
Nơi làm việc
Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
Giờ làm việc
Giờ hành chính
Ngành nghề
Khác
Vị trí
Nhân viên
Cập nhật
02/05/2024 13:08

Mô tả công việc

SCOPE OF WORK

Reporting to the Supervisor - Warehouse, this role will be primarily responsible in receiving goods delivered to property and distributing goods to various locations within the property. This role is also expected to safeguardcompany’s assets and ensure accurate warehouse inventory.

Vị trí này sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc nhận hàng khi hàng được giao đến Công ty và phân phối hàng hóa đến các địa điểm khác nhau trong Công ty và báo cáo cho Giám sát - Kho hàng. Bảo dưỡng tất cả các phương tiện theo yêu cầu của chính sách HSE. Bảo vệ tài sản của công ty và đảm bảo hàng tồn kho trong kho chính xác.


KEY RESPONSIBILITIES AND ACCOUNTABILITIES

Duties may include but not limited - Nhiệm vụ có thể bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Execute Receiving process ensuring goods/services are received based on SOP and stipulated service and quality standards

Thực hiện quy trình tiếp nhận đảm bảo hàng hóa/dịch vụ được nhận dựa trên SOP cũng như các tiêu chuẩn chất lượng và dịch vụ được quy định


 • Deliver received goods to specified locations within the property

Giao hàng đã nhận đến các địa điểm được chỉ định trong Công ty


 • Operate forklifts, pallet jacks, and other warehouse vehicles and equipment safely

Vận hành xe nâng, xe nâng pallet cũng như các phương tiện và thiết bị kho khác một cách an toàn


 • Determine efficient methods of storage identification and stock location

Xác định, ghi nhớ hàng hóa bằng các phương pháp nhận dạng và vị trí hàng trong kho một cách hiệu
quả

 • Follows proper storage requirements of equipment, supplies and chemicals

Tuân thủ các yêu cầu bảo quản thích hợp thiết bị, vật tư và hóa chất.


 • Preventative maintenance of warehouse equipment

Bảo trì hoặc bảo dưỡng các thiết bị kho


 • Work closely with various Business Units, including but not limited to F&B, Casino, Hotel, Quality Assurance on the receiving of goods with agreed quality level, physical distribution of goods, return of defective items to suppliers, and transfer of goods between locations

Hợp tác chặt chẽ với các Bộ phận khác, bao gồm nhưng không giới hạn bộ phận Ẩm thực, Sòng bạc, Khách sạn. Đảm bảo chất lượng hàng hóa trong việc nhận hàng đúng với định mức chất lượng đã thỏathuận, phân phối hàng hóa thực tế, trả lại hàng bị lỗi cho nhà cung cấp và luân chuyển hàng hóa giữa các địa điểm


 • Identify and propose process improvement ideas and work with management to optimize operation efficiency

Xác định và đề xuất các ý tưởng cải tiến quy trình và làm việc với ban quản lý để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động


 • Execute and participate in the inventory stock count exercise

Thực hiện và tham gia vào việc kiểm kê hàng tồn kho


 • Maintain cleanliness (5S) and ensure goods and inventory are well-organized in the warehouse and that company’s assets are secured and protected

Duy trì chính sách 5S, và đảm bảo hàng hóa và hàng tồn kho được sắp xếp hợp lý trong kho và tài sản của công ty được đảm bảo và bảo vệ


 • Strict compliance to company SOP and health and safety regulation

Tuân thủ nghiêm ngặt SOP của công ty cũng như các quy định về an toàn


 • Other tasks as assigned by management

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý

Quyền lợi được hưởng

 • Professional and multicultural working environment
 • Good and competitive HR benefits (Additional insurance, staff housing, daily shuttle bus Danang - Hoiana, duty meal, ...)
 • Big-scale project in central Vietnam
 • Career Development Opportunity

Yêu cầu công việc

 • Preferably 3 - 5 years of industry experience in logistics, receiving and warehouse operations

Ưu tiên có 3 - 5 năm kinh nghiệm vận hành kho, nhận hàng, vận hành logistics

 • Positive attitude and excellent customer service
Thái độ tích cực trong công việc và dịch vụ chăm sóc khách hàng
 • Physically fit and well-built due to physically demanding job

Có thể lực tốt và thể trạng tốt do công việc đòi hỏi thể lực cao

 • Preferably Diploma in Logistics, Supply Chain Management, or relevant work experience

Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Logistics, Quản lý chuỗi cung ứng hoặc kinh nghiệm làm việc liên quan

 • Basic understanding of English both listening and reading. Ability to communicate in Vietnamese will be advantageous

Hiểu biết cơ bản về tiếng Anh cả nghe và đọc. Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt tốt

 • Driver License – Level C (preferable)

Bằng Lái Xe hạng C (xem xét ưu tiên)

Yêu cầu hồ sơ

Directly apply to HotelJob.
Chia sẻ:

Nộp hồ sơ ứng tuyển

Lưu ý: Bạn nên Tạo hồ sơ trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới bạn

Tải lên từ máy tính

Hồ sơ mẫu Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

Tải lên từ máy tính

Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 10MB

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá:

 • Quy mô: 1.000 - 4.999
 • Tay Son Tay Hamlet, Duy Hai Commune, Duy Xuyen Dist., Quang Nam Province, Vietnam
 • http://career.hoiana.com/en
 • Located on a beautiful stretch of coastline just 30km south of Da Nang, Hoiana has fantastic opportunities and competitive salaries across dozens of professions at every level. Take the next step in your career at one of Vietnam’s most sought-after resort developments.

Thông tin liên hệ

Mã QR giới thiệu