Hoteljob MV: "Tôi Là Nhân Viên Khách Sạn": Xem Ngay

Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

1140 400
22114 1

Hoiana Resort & Golf

Giới thiệu

Located on a beautiful stretch of coastline just 30km south of Da Nang, Hoiana has fantastic opportunities and competitive salaries across dozens of professions at every level. Take the next step in your career at one of Vietnam’s most sought-after resort developments.

Vị trí tuyển dụng

Bellman

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 30/06/2024

Executive, VIP Services - Cantonese speaking

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: 30/06/2024

Executive, Database Management

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/06/2024

Public Relation Manager

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/06/2024

Driver, Transportation

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 25/06/2024

Branding & Advertising Copywriter

 • Quảng Nam
 • Tùy chỉnh
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/06/2024

Head Mechanic/Trưởng cơ khí

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/05/2024

Assistant Manager, Warehouse & Receiving

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/06/2024

Officer, Warehouse

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/06/2024

Senior Officer, Surveillance

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/06/2024

Mechanic/Nhân viên cơ khí

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: Hết hạn

Admin Assistant

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 18/06/2024

Revenue Analyst

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/05/2024

Boiler Operator / Nhân viên vận hành nồi hơi

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/05/2024

Investigator/Nhân viên Bộ phận Điều tra và Quản lý Rủi ro Doanh Nghiệp

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/05/2024

Shift Manager, Cage Operations

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/05/2024

Assistant, Reservation Services

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 30/05/2024

Laundry Manager

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Senior Officer, General Ledger (Hoiana Residences)

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

General Cashier - Hotel

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

General Accountant - Hotel

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Coordinator, Transportation

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: Hết hạn

Tax Manager - Quản lý, Mảng Thuế

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Financial Analyst & Planning (Casino)

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: Hết hạn

Technician, Casino Technical & Support

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: Hết hạn

Commis (Hot Kitchen)/Nhân viên Bếp chính

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: Hết hạn

Demi Chef de Partie (Hot Kitchen)/Tổ phó Bếp (Bếp nóng)

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: Hết hạn

Senior Accountant

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Assistant Chief Steward - Culinary

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Senior Server, Chinese restaurant/ Nhân viên phục vụ cấp cao, Nhà hàng Trung Hoa

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 10

Hạn cuối: Hết hạn

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá:

Mã QR giới thiệu