Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

1140 400
22114 1

Hoiana Resort & Golf

Giới thiệu

Located on a beautiful stretch of coastline just 30km south of Da Nang, Hoiana has fantastic opportunities and competitive salaries across dozens of professions at every level. Take the next step in your career at one of Vietnam’s most sought-after resort developments.

Vị trí tuyển dụng

Supervisor, Security Operations - Support & Training

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/12/2023

Internal Audit Specialist

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/12/2023

Cashier, Cage Operations (Nhân viên thu ngân quầy giao dịch tiền tệ Casino)

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: 30/12/2023

Nurse | Nhân viên y tế

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 23/12/2023

Officer, Control Room & Access

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: 30/12/2023

(Senior) Financial Analyst

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/12/2023

Captain, F&B Outlet

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 17/12/2023

Sale Supervisor

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/12/2023

Sale Executive

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 4

Hạn cuối: 31/12/2023

Technician - Nhân Viên Kỹ Thuật

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/12/2023

AC Technician – Kỹ Thuật Viên Điều Hòa

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/12/2023

Plumber – Kỹ Thuật Bơm

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/12/2023

Assistant Manager, Warehouse & Receiving

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/12/2023

CAD Operator/ Nhân viên vận hành thiết kế

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/12/2023

Assistant, Guest Services

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 10

Hạn cuối: Hết hạn

Warehouse Operator - Nhân viên vận hành, Khu vực Kho

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/12/2023

Supervisor, Warehouse - Giám sát, Khu vực Kho

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 31/12/2023

Executive, VIP Services

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: Hết hạn

Manager, Housekeeping

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Assistant Manager, Transportation

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Manager, Guest Relation (Duty Manager)

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: Hết hạn

Technician, Casino Technical & Support

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: Hết hạn

Tax Manager - Quản lý, Mảng Thuế

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Personal Assistant to SVP, Destination Marketing

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Call Center Assistant (Nhân viên Dịch vụ Tổng đài)

 • Quảng Nam
 • Tùy chỉnh
 • Số lượng: 6

Hạn cuối: Hết hạn

Food & Beverage Attendant

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: Hết hạn

Accountant, Account Receivable

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Graphic Design Freelancer (Onsite working)

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Officer, Travel Desk

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

Administrative Assistant, Laundry & Wardrobe

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: Hết hạn

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá:

Mã QR giới thiệu