Chức danh Địa điểm Ngày kết thúc Mức lương
Receptionist Đà Nẵng 29/07/2019 Thỏa thuận
Security Officer (Nhân Viên An Ninh) Quảng Nam 29/07/2019 Thỏa thuận
Server Đà Nẵng, Quảng Nam 13/08/2019 Thỏa thuận
Casual Server (Nhân Viên Thời Vụ Nhà Hàng) Đà Nẵng, Quảng Nam 29/07/2019 Thỏa thuận
Casual Housekeeping Coordinator Quảng Nam 29/07/2019 Thỏa thuận
Casual Boutique Attendant (Nhân Viên Quầy Lưu Niệm Thời Vụ) Đà Nẵng 29/07/2019 Thỏa thuận
Reservations Agent Đà Nẵng, Quảng Nam 15/08/2019 Thỏa thuận
Accounting Officer Đà Nẵng 10/08/2019 Thỏa thuận
Casual Receptionist (03 Months) Quảng Nam 30/07/2019 Thỏa thuận
Yogi - Expat Quảng Nam 31/07/2019 Thỏa thuận
Guest Room Attendant Quảng Nam 28/07/2019 Thỏa thuận
Laundry Attendant Đà Nẵng, Quảng Nam 28/07/2019 Thỏa thuận
Bar Server Đà Nẵng 27/07/2019 Thỏa thuận
Hk Coordinator Quảng Nam 30/07/2019 Thỏa thuận
Butler Đà Nẵng, Quảng Nam 29/07/2019 Thỏa thuận

Đánh giá nhà tuyển dụng

Thống kê kết quả liên hệ của nhà tuyển dụng Số lượt Thời gian liên hệ gần nhất
Liên hệ thành công 0 Chưa có
Liên hệ không thành công 0 Chưa có
Không chuyên nghiệp 0 Chưa có

ĐÁNH GIÁ

THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG

Theo dõi Nhà tuyển dụng này
Ngày tạo gian : 26/04/2017

Quy mô :

Embellishing Nam Hai heritage with Four Seasons flair, Four Seasons Resort The Nam Hai is a harmonious ode to coast, culture and community in Vietnam's UNESCO-strewn centre. Located on a private one-kilometre (half mile) stretch on Ha My Beach - hailed by Forbes as one of the best beaches in the world - the Resort is reborn under Four Seasons as a beacon of beauty that reflects the soul of Vietnam's cultural heartland and illuminates the spirit of all who visit: the culturally curious, beach purists, intrepid families, culinary connoisseurs and well-being devotees alike.

Xem tất cả các vị trí tuyển dụng khác

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Four Seasons Resort The Nam Hải

Địa chỉ: Khối Hà My Đông B, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

Điện thoại: 0235 394 0000

Website: www.fourseasons.com