Địa điểm tuyển dụng: Nghệ An

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Nhân Viên Lễ Tân - Khách Sạn Mường Thanh Cửa Lò Thỏa thuận 31/03/2018 Nghệ An Khách Sạn Mường Thanh Grand Cửa Lò
Nhân Viên Trực Hồ Bơi - Khách Sạn Mường Thanh Cửa Lò Thỏa thuận 31/03/2018 Nghệ An Khách Sạn Mường Thanh Grand Cửa Lò
Tuyển dụng nhiều vị trí - Khách sạn Mường Thanh Cửa Lò Thỏa thuận 31/03/2018 Nghệ An Khách Sạn Mường Thanh Grand Cửa Lò
Nhân viên Kinh doanh Thỏa thuận 28/02/2018 Nghệ An Khách Sạn Mường Thanh Grand Cửa Lò