Địa điểm tuyển dụng: Thái Nguyên

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Lái xe 29 chỗ Thỏa thuận 01/03/2017 Thái Nguyên Khách sạn Grace - Grace Hotel Thái Nguyên
Nhân viên kế toán kho - mua hàng Thỏa thuận 02/03/2017 Thái Nguyên Khách sạn Grace - Grace Hotel Thái Nguyên
Nhân viên nhà hàng Thỏa thuận 15/03/2017 Thái Nguyên Khách sạn Grace - Grace Hotel Thái Nguyên
Kế toán tổng hợp Thỏa thuận 15/03/2017 Thái Nguyên Khách sạn Grace - Grace Hotel Thái Nguyên
Xem thêm tin tuyển dụng của Khách sạn Grace - Grace Hotel Thái Nguyên