Spa Manager / Quản lý Spa

Lapochine Beach Resort

Quy mô :

Mr.Lập 0234 3983333 HRM
An Hai Village, Thuan An Ward, Phu Vang District, Thừa Thiên - Huế, Việt Nam

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

1. Know your job and continue your self-development by self-directed learning and participation in Company sponsored training programs.

Hiểu rõ công việc và tiếp tục tự phát triển bằng cách tự học và tham gia vào các chương trình đào tạo được Công ty tài trợ.

2. Network within the company and the industry to keep abreast of developments affecting your field of expertise.

Tạo mối liên hệ trong Công ty và ngành công nghiệp du lịch để bám sát sự phát triển ảnh hưởng đến lĩnh vực chuyên môn của bạn.

3. Ensure all Team Members under your supervision are scheduled in accordance with business needs.

Đảm bảo tất cả các Thành viên trong bộ phận đều lên kế hoạch phù hợp với nhu cầu kinh doanh dưới sự quản lý của bạn.

4. Plan and implement replacement of FF&E and OE in accordance with needs and available budget.

Lập kế hoạch và thực hiện thay thế FF & E và OE theo nhu cầu và ngân sách có sẵn.

5. Ensure all Spa & Massage policies & procedures are implemented in accordance with established standards.

Đảm bảo tất cả các chính sách & quy trình Spa & Massage được thực hiện theo các tiêu chuẩn đã được thiết lập.

6. Ensure the correct implementation of all cash-handling procedures in the departments under your supervision.

Đảm bảo thực hiện đúng tất cả các thủ tục thanh toán tiền mặt trong bộ phận dưới sự quản lý của bạn.

7. Have a good understanding of the Resort’s emergency procedures and ensure implementation of those related to your departments when required.

Hiểu rõ các quy trình về các trường hợp khẩn cấp của Khu nghỉ dưỡng và đảm bảo thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến bộ phận của bạn khi được yêu cầu.

8. Constantly seek to profit engineer by monitoring cost of sales and implementing revenue-increasing products/programs/activities.

Thường xuyên tìm kiếm xây dựng lợi nhuận bằng cách theo dõi chi phí bán hàng và bổ sung các sản phẩm / chương trình / hoạt động tăng doanh thu.

9. Work together with Promotions to achieve high impact exposure of the hotel in the market.

Thực hiện các chương trình khuyến mãi để tạo nên tầm ảnh hưởng của Khu nghỉ dưỡng trên thị trường.


Quyền lợi được hưởng

• Staff House at Resort.

• Shuttle bus between Resort and City.

• Staff cafeteria

• Full social insurance.

• Join in Staff activities: Yearly teambuilding, Staff birthday party, ...

Yêu cầu công việc

QUALIFICATIONS

INDUSTRY EXPERIENCE

¨ Significant achievement and management experience in Spa operations within a similar quality operation

¨ Operational management experience of a team in Spa

COMPUTER SKILLS

¨ Spreadsheet Experience, preferably Excel

¨ Word-processing skills, preferably Microsoft Word

¨ POS (point of sale) experience - Micros preferred

KEY MANAGEMENT COMPETENCIES

¨ Must demonstrate assertiveness to instruct, firmly represent organisational standards and goals, or discipline as necessary

¨ Must demonstrate an ability to adapt to environmental as well as internal organisation turbulence through understanding the impact of change and the positive management of change

Yêu cầu hồ sơ

Personal CV via Hoteljob

Spa Manager / Quản lý Spa

Lưu ý: bạn nên Tạo hồ sơ trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới bạn

Tải lên từ máy tính Xem hồ sơ tải lên

Hồ sơ mẫu Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Spa Manager / Quản lý Spa 16/10/2020 Thỏa thuận
Trưởng Bộ Phận Tạp Vụ Bếp ( Chief Steward) 31/03/2020 Thỏa thuận
Trưởng Phòng Nhân Sự 28/02/2020 Thỏa thuận
Trưởng Bộ Phận Bảo Vệ 28/02/2020 Thỏa thuận
[VINPEARL RESORT & SPA HỘI AN] tuyển dụng vị trí SPA MANAGER 31/10/2019 Thỏa thuận
Quản Lý Điều Hành Nhà Hàng 30/10/2019 Thỏa thuận
Assistant Manager, Fixed Asset 31/10/2019 Thỏa thuận
Trưởng bộ phận kế toán. 29/09/2019 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Lapochine Beach Resort

Địa chỉ: An Hai Village, Thuan An Ward, Phu Vang District, Thừa Thiên - Huế, Việt Nam

Điện thoại: 0234 3983333

Website: lapochine-beachresort.com