Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

Khảo sát ý kiến khách hàng về giao diện mới của Hoteljob.vn: Tại đây

1140 400
10410 1

Hotel Des Arts Sai Gon

Giới thiệu

Conveniently located in the city centre, Hotel Des Arts Saigon is only 2 minutes away from the main tourist attractions, popular bars, local cafes, shopping centres and entertainment complexes. The chic, yet locally inspired 5-star hotel features 168 rooms and suites, stylish restaurants, a rooftop pool bar, spa, fitness centre, garden, terrace, 1 ballroom and 2 meeting rooms. Perfect for both business and leisure travellers.

Vị trí tuyển dụng

Cost Controller

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 29/08/2022

Front Desk Agent

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 29/07/2022

Concierge

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/08/2022

Bellman

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 28/08/2022

Guest Relations Supervisor

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 29/08/2022

Operator/ Call Center Supervisor

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 29/08/2022

Bartender (Rooftop bar in 5* hotel)

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 28/08/2022

Revenue Manager

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 29/08/2022

Reservation Officer

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 29/08/2022

F&B Cashier

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 29/08/2022

Commis (Asian)

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 28/07/2022

Front Office Internship

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 29/07/2022

Call Center Officer /Operator

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 29/08/2022

Commis (Western)

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 29/07/2022

Room Attendant

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 29/07/2022

Housekeeping Internship/Thực tập ở bộ phận buồng

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 3

Hạn cuối: 29/07/2022

F&B Internship / Thực tập sinh Bộ phận Ẩm thực

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 10

Hạn cuối: 29/08/2022

Kitchen Internship (Western, Asian, Pastry)/ Thực tập bếp Âu, Á, Bánh

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 6

Hạn cuối: 29/07/2022

Engineering Internship / Thực tập sinh Bộ phận Kỹ thuật

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 29/07/2022

Director of Finance

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 27/08/2022

F&B Hostess (5* Hotel in the heart of Saigon)

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 29/08/2022

IT Executive/ Information Technology Executive

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 26/08/2022

Reservation Trainee (4 months)

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/07/2022

Waiter / Waitress

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 5

Hạn cuối: 29/08/2022

Maintenance & Engineering Trainee / Thực tập sinh Bộ phận Kỹ thuật

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 29/07/2022

Front Office Supervisor

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 29/08/2022

Revenue & E-commerce Manager

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/08/2022

Purchasing Manager

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 29/08/2022

Financial Controller

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1

Hạn cuối: 30/08/2022

Nhân viên Kỹ thuật

 • HCMC
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 2

Hạn cuối: 08/08/2022

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá:

Mã QR giới thiệu