1140 400
3042 1

Mango Bay resort

Giới thiệu

On the eve of the Millennium two Englishmen and an Australian sat down to create their dream project on Vietnam’s prized island of Phu Quoc. Mango Bay Beach Resort is the result of that dream. The 20 hectare plot has been gently encouraged as an extended garden and holiday location for over fifteen years. The personal vision that has wrought the mature garden out of the wilderness has also built the delightful accommodation and inspirational eating areas that are a hallmark of Mango Bay today.

Vị trí tuyển dụng

Runner/ Nhân viên thu gom hàng vải

  • Kiên Giang
  • Thỏa thuận
  • Số lượng: 1

Hạn cuối: 28/02/2021

Pastry Staff/ Nhân viên bếp bánh

  • Kiên Giang
  • Thỏa thuận
  • Số lượng: 1

Hạn cuối: 28/02/2021

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá: