Địa điểm tuyển dụng: Hà Tĩnh

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Lễ tân kiêm thu ngân Thỏa thuận 30/09/2017 Hà Tĩnh Khách sạn Thành Phát