Địa điểm tuyển dụng: Hà Tĩnh

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Nhân Viên Phục Vụ Thỏa thuận 31/07/2017 Hà Tĩnh Chuỗi nhà hàng King Galbi
Nhân Viên Tạp Vụ – Rửa Chén Thỏa thuận 31/07/2017 Hà Tĩnh Chuỗi nhà hàng King Galbi
Nhân Viên Salad Thỏa thuận 31/07/2017 Hà Tĩnh Chuỗi nhà hàng King Galbi
Nhân Viên Phụ Bếp Thỏa thuận 31/07/2017 Hà Tĩnh Chuỗi nhà hàng King Galbi