Địa điểm tuyển dụng: Hà Tĩnh

Tuyển Dụng Đầu Bếp Á - Âu - Bánh Cao Cấp; Bếp Trưởng - Đầu Bếp - Phụ Bếp Canteen; Tổ Trưởng Sơ Chế

VINPEARL HÀ TĨNH OCEAN VILLAS

Hà Tĩnh Thỏa thuận

Hạn cuối: 30/07/2018

Ứng tuyển ngay

Vinpearl Discovery Hà Tĩnh Tuyển Dụng Đầu Bếp Âu Cao Cấp

VINPEARL HÀ TĨNH OCEAN VILLAS

Hà Tĩnh Thỏa thuận

Hạn cuối: 28/09/2018

Ứng tuyển ngay

Vinpearl Discovery Hà Tĩnh Tuyển Dụng Đầu Bếp Bánh Cao Cấp

VINPEARL HÀ TĨNH OCEAN VILLAS

Hà Tĩnh Thỏa thuận

Hạn cuối: 28/09/2018

Ứng tuyển ngay

Vinpearl Discovery Hà Tĩnh Tuyển Dụng Bếp Trưởng Bếp Âu

VINPEARL HÀ TĨNH OCEAN VILLAS

Hà Tĩnh Thỏa thuận

Hạn cuối: 29/08/2018

Ứng tuyển ngay

Xem thêm tin tuyển dụng của Vinpearl Hà Tĩnh Ocean Villas

Nhân Viên Thu Ngân

QUỲNH VIÊN CATHARAN RESORT

Hà Tĩnh 3 - 5 triệu

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Kinh Doanh

KHÁCH SẠN HAPPY HÀ TĨNH

Hà Tĩnh Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Tuyển Nhân Viên Nhà Hàng

KHÁCH SẠN HAPPY HÀ TĨNH

Hà Tĩnh Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Tuyển Nhân Viên Lễ Tân

KHÁCH SẠN HAPPY HÀ TĨNH

Hà Tĩnh Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Kỹ Thuật

KHÁCH SẠN HAPPY HÀ TĨNH

Hà Tĩnh Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Lễ Tân

KHÁCH SẠN THÀNH PHÁT

Hà Tĩnh Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay