Địa điểm tuyển dụng: Hà Tĩnh

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Nhân Viên Buồng Phòng Thỏa thuận 31/05/2018 Hà Tĩnh Khách sạn Sông La Hà Tĩnh