Địa điểm tuyển dụng: Bình Định

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Join us a Reservation Manager Thỏa thuận 20/10/2017 Bình Định Crown Retreat Quy Nhon
Join us as a Reservation staff at Crown Retreat Quy Nhon Thỏa thuận 14/11/2017 Bình Định Crown Retreat Quy Nhon
Join us as Commis (Western & Asia)/ Nhân viên bếp Âu, Á Thỏa thuận 20/10/2017 Bình Định Crown Retreat Quy Nhon
Join us as a GM's secretary at Crown Retreat Quy Nhon Thỏa thuận 09/11/2017 Bình Định Crown Retreat Quy Nhon
Xem thêm tin tuyển dụng của Crown Retreat Quy Nhon
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH- TIẾP THỊ SAFARI FLC QUY NHƠN Thỏa thuận 19/11/2017 Bình Định FLC GROUP
Concierge Manager - Chief Concierge Thỏa thuận 30/10/2017 Bình Định FLC GROUP
Cook Thỏa thuận 31/10/2017 Bình Định AVANI Quy Nhon Resort & Spa
Electrician Thỏa thuận 31/10/2017 Bình Định AVANI Quy Nhon Resort & Spa
RESTAURANT MANAGER Thỏa thuận 31/10/2017 Bình Định AVANI Quy Nhon Resort & Spa
SOUS CHEF Thỏa thuận 31/10/2017 Bình Định AVANI Quy Nhon Resort & Spa