Địa điểm tuyển dụng: Bình Định

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Join us as a Assistant to General Manager Thỏa thuận 02/01/2018 Bình Định Crown Retreat Quy Nhon
Join us as GM' Secrytary / Thư ký Tổng quản lý Thỏa thuận 02/01/2018 Bình Định Crown Retreat Quy Nhon
Join us as Receptionist at Crown Retreat Quy Nhon/ Nhân viên Lễ tân Thỏa thuận 02/01/2018 Bình Định Crown Retreat Quy Nhon
Join us as Housekeeping supervisor at Crown retreat Quy Nhon/Giám sát Buồng phòng Thỏa thuận 02/01/2018 Bình Định Crown Retreat Quy Nhon
Xem thêm tin tuyển dụng của Crown Retreat Quy Nhon