Địa điểm tuyển dụng: Bình Định

Join Us As Front Office Assistant Công việc nổi bật

CROWN RETREAT QUY NHON

Bình Định Thỏa thuận

Hạn cuối: 30/07/2018

Ứng tuyển ngay

Join Us As A Vice General Manager Công việc nổi bật

CROWN RETREAT QUY NHON

Bình Định Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/08/2018

Ứng tuyển ngay

Join Us As Front Office Supervisor/ Giám Sát Lễ TânCông việc nổi bật

CROWN RETREAT QUY NHON

Bình Định Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Join Us As Commis (Western & Asia)/ Nhân Viên Bếp Âu, ÁCông việc nổi bật

CROWN RETREAT QUY NHON

Bình Định Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Xem thêm tin tuyển dụng của Crown Retreat Quy Nhon

Nhân Viên Nhà Hàng

AVANI QUY NHON RESORT & SPA

Bình Định Thỏa thuận

Hạn cuối: 30/07/2018

Ứng tuyển ngay

Join Us As General Manager/tổng Quản Lý

VU SUNRISE RESORT

Bình Định Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/08/2018

Ứng tuyển ngay

Giám Sát Bếp Và Nhân Viên Bếp Chính

VU SUNRISE RESORT

Bình Định Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/08/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Phụ Bếp

KHU NGHỈ DƯỠNG CASA MARINA

Bình Định Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Bảo Vệ

KHU NGHỈ DƯỠNG CASA MARINA

Bình Định Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Nhà Hàng

KHU NGHỈ DƯỠNG CASA MARINA

Bình Định Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Kế Toán Thu Chi

KHU NGHỈ DƯỠNG CASA MARINA

Bình Định Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Tuyển Nhân Viên Lễ Tân

KHÁCH SẠN HỒNG DIỆP

Bình Định Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay