Địa điểm tuyển dụng: Đồng Nai

Nhân Viên Đặt Phòng

CENTRAL PARK HOTEL CORPORATION

Đồng Nai Thỏa thuận

Hạn cuối: 29/07/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên E-Commerce Executive

CENTRAL PARK HOTEL CORPORATION

Đồng Nai 8 - 12 triệu

Hạn cuối: 29/07/2018

Ứng tuyển ngay

Phụ Bếp Công Nhật (Đn)

KN PARADISE / KN GOLF LINKS

Đồng Nai Thỏa thuận

Hạn cuối: 14/09/2018

Ứng tuyển ngay

Tuyển Bartender Quầy Bar

CENTRAL PARK HOTEL CORPORATION

Đồng Nai Thỏa thuận

Hạn cuối: 30/07/2018

Ứng tuyển ngay

Trưởng Bộ Phận It

CENTRAL PARK HOTEL CORPORATION

Đồng Nai Thỏa thuận

Hạn cuối: 30/07/2018

Ứng tuyển ngay

Xem thêm tin tuyển dụng của Central Park Hotel Corporation

Restaurant Manager

CENTRAL PARK HOTEL CORPORATION

Đồng Nai Thỏa thuận

Hạn cuối: 30/07/2018

Ứng tuyển ngay

Kế Toán Trưởng

CENTRAL PARK HOTEL CORPORATION

Đồng Nai Thỏa thuận

Hạn cuối: 30/07/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Tạp VụCông việc nổi bật

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI EROS PALACE LUXURY

Đồng Nai Thỏa thuận

Hạn cuối: 15/08/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Phụ BếpCông việc nổi bật

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI EROS PALACE LUXURY

Đồng Nai Thỏa thuận

Hạn cuối: 15/08/2018

Ứng tuyển ngay

Kỹ Thuật - Bảo TrìCông việc nổi bật

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI EROS PALACE LUXURY

Đồng Nai Thỏa thuận

Hạn cuối: 15/08/2018

Ứng tuyển ngay

Nhân Viên Phục VụCông việc nổi bật

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI EROS PALACE LUXURY

Đồng Nai Thỏa thuận

Hạn cuối: 15/08/2018

Ứng tuyển ngay

Xem thêm tin tuyển dụng của Trung tâm hội nghị tiệc cưới Eros Palace Luxury

Operation Manager

NHÀ HÀNG MONGKOK

Đồng Nai Thỏa thuận

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Trưởng Phòng Marketing

NHÀ HÀNG MONGKOK

Đồng Nai 12 - 20 triệu

Hạn cuối: 31/07/2018

Ứng tuyển ngay

Hành Chính - Nhân Sự (Tòa Nhà / Khách Sạn / Căn Hộ)

BINHOM HOTEL

Đồng Nai 5 - 8 triệu

Hạn cuối: 20/07/2018

Ứng tuyển ngay