Địa điểm tuyển dụng: Hải Dương

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp Địa điểm Nhà tuyển dụng
Giám đốc điều hành Thỏa thuận 30/06/2017 Hải Dương Công ty TNHH MTV Đại Sơn
Sale - Marketing Thỏa thuận 30/06/2017 Hải Dương Công ty TNHH MTV Đại Sơn
Nữ nhân viên phục vụ bar beer club Thỏa thuận 30/06/2017 Hải Dương Công ty TNHH MTV Đại Sơn